FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/10/2020

Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?

Hej

Jag och min fru har varit gifta i tre år, vad gäller vid skilsmässa gällande en båt med tillhörande trailer som enbart jag har betalat. Min fru har alltså inte betalat en krona.

Mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar att din fråga gäller om den båt och tillhörande trailer du betalat för ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa. För att kunna besvara din fråga kommer äktenskapsbalken (nedan förkortad ÄktB) tillämpas.

Skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom
Det som inledningsvis bör framhållas är skillnaden mellan egendom som klassas som giftorättsgods och enskild egendom. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln är därför att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods och när man gifter sig blir allt giftorättsgods. Det är makarnas giftorättsgods som ska delas upp vid en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB).

Egendom som är enskild ingår inte i en bodelning. Enskild egendom kan bland annat vara egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § stycke 1 punkt 1 ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 3 § stycke 1 ÄktB).

Det är viktigt att det tydligt framgår att en makes egendom ska vara enskild egendom för att det inte ska kunna räknas som giftorättsgods. Makar kan äga egendom personligen men det kan trots detta fortfarande vara giftorättsgods. Det är därför skillnad på personlig egendom och enskild egendom, där det sistnämnda är det juridiskt korrekta för att inte räknas som giftorättsgods.

Det innebär därför att båten och den tillhörande trailern du betalat för sannolikt räknas som giftorättsgods vid en skilsmässa, så länge ni inte tecknat ett äktenskapsförord om att det ska vara din enskilda egendom. Jag kommer längre ned i svaret redogöra för hur man skriver ett giltigt äktenskapsförord.

Föremål som den ena maken har uteslutande till sitt personliga bruk
Vid en bodelning får varje make i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Vad som inbegrips i rätten att ta undan egendom i skälig omfattning ska bedömas med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden. Lever makarna under mycket goda ekonomiska förhållanden borde undantagsrätten sträcka sig längre än vad som omvänt skulle gälla. Egendom som undantas från en bodelning berörs inte alls av denna.

Det är svårt för mig att avgöra om båten och trailern skulle kunna undantas från en bodelning. Sannolikt har föremålen inte uteslutande använts för ditt personliga bruk och skulle därför kunna bli svåra att undanta. Det är ändock värt att framhålla.

Hur man skriver ett giltigt äktenskapsförord
Utan att känna till om du och din fru befinner er i en skilsmässa tycker jag det är värt att nämna hur man tecknar ett giltigt äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras samt undertecknas av makarna eller de blivande makarna (7 kap. 3 § stycke 2 ÄktB). Vidare ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Ett äktenskapsförord blir giltigt först den dag då det gavs in till Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 3 ÄktB).

Sammanfattning
Det som sammanfattningsvis kan sägas är att all egendom i princip är giftorättsgods om det inte uttryckligen framgår att det är enskild egendom i exempelvis ett äktenskapsförord. Det innebär i sin tur att egendomen ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Enskild egendom ska däremot undantas från en bodelning. Vidare kan egendom som en make har uteslutande till sitt personliga bruk i skälig omfattning undantas från bodelningen. Vad som kan undantas ska bedömas utefter makarnas ekonomiska förhållanden.

Det är på dessa grunder svårt för mig att kunna ge dig ett fullgott svar på din fråga. Är båten och trailern inte nedtecknade som enskild egendom i ett äktenskapsförord kommer de med största sannolikhet ingå i bodelningen och således bedömas vara giftorättsgods. Beroende på era ekonomiska förhållanden kan föremålen komma att få undantas från en bodelning om de kan bedömas uteslutande ha varit till ditt personliga bruk.

Jag hoppas att ovanstående gav någon form av klarhet kring din fundering.

Trevlig helg!

Vänligen,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”