Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?

FRÅGA
I vårt samboavtal har vi skrivit: att vi ska leva under äktenskapsliknande former och all den egendom som var och en har förvärvat före vi flyttat ihop eller därefter förvärvar, liksom all avkastning av sådan egendom, skall vara vår gemensamma egendom. Vad omfattas av detta? Bilar? Skotrar? Båtar? Kapital på banken?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken sorts egendom som omfattas av ert samboavtal. Svaret på din fråga regleras i sambolagen (SamboL).

Samboavtalet

Enligt sambolagen kan ni sambor träffa avtal om sådan egendom som är samboegendom. Avtalet får alltså först betydelse vid en separation och avtalet kan antingen innebära att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning eller att bodelning inte ska ske alls (9 § SamboL). Detta innebär att ni inte genom samboavtalet kan bestämma att viss egendom som inte är samboegendom ska ingå i en framtida bodelning. Det finns helt enkelt inte utrymme för er att bestämma att annan egendom än samboegendomen ska ingå i en framtida bodelning.

Vilken egendom utgör samboegendom?

Samboegendomen utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om denna egendom har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Sådant som inte klassas som bostad eller bohag, eller som köpts utan syfte att ni gemensamt ska använda det utgör alltså inte samboegendom.

Sammanfattning

Det är alltså enbart samboegendomen (gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk) som kan omfattas av samboavtalet. Varken bilar, skotrar, båtar eller kapital på banken utgör samboegendom eftersom det inte faller in under gemensam bostad eller bohag. Eftersom det inte utgör samboegendom kan det inte heller omfattas av ert samboavtal.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96614)