Vilken egendom omfattas av efterarvet

2017-09-30 i Efterarv
FRÅGA
Min förra fru avled för några år sedan, vi hade inga barn men och hon hade då föräldrar och två syskon i livet. Jag fick full förfoganderätt men har såklart ett efterarv att hantera framtiden.Jag är nu omgift och har fått två barn. Jag har haft och kommer att få inkomster och värdeökningar på kapital och på den fastighet vi köpt, dessutom kommer jag att få en större gåva av mina föräldrar. Dessa inkomster och värdeökningar är inte kopplade till min förra fru.Hur kan jag undvika att efterarvet omfattar värden som inte har med min förra fru att göra?Hur kan jag undvika att gåvan från mina föräldrar omfattas av efterarvet?
SVAR
Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Precis som du säger har alltså arvingar från den först avlidne maken en efterarvsrätt.
Huvudregeln för efterarv aktualiseras i 3 kap. 2 § ärvdabalken. Huvudregeln innebär att hälften av den efterlevande makens bo ska tillfalla den först avlidnes efterarvingar. Vilket innebär att som huvudregel ska hälften av din egendom vid din död tillfalla din förra frus efterarvingar.

Förkovran
Det som är tillämpligt i detta fallet är reglerna om förkovran i 3 kap. 4 §. Denna paragrafen innebär att man kan undanta vissa värdeökningar av egendom som efterarvingarna inte ska få del av.
Denna paragrafen tillämpas om
boet ökat i värde från den först avlidna makens död samt om ökningen beror på att det tillfallit den efterlevande i arv, gåva, testamente eller genom förvärvsarbete. 1. Jag förutsätter att du i detta fallet menar inkomst från förvärvsarbete, och i så fall så kan det falla in under undantaget i paragrafen. Detta är aktuellt om den efterlevande (du) exempelvis har stigit i karriären och därför ökat sin förmögenhet. Om det rör sig om ett sådant fall kan värdeökning på grund av förvärvsarbete undantas beräkningen från efterarvet.
2. Vad gäller värdeökningen på kapital och fastighet är det inget som aktualiseras i undantagsregeln i paragrafen och ska därför som huvudregel ingå i beräkningen av efterarvet.
3. Gåvan av dina föräldrar kan även tillämpas i undantagsregeln och kan därför undantas beräkningen från efterarvet.

Dock finns det en regel i 3 kap. 4 § 2 st. som är värt att observera om du har gjort någon handling som bidragit till en väsentlig minskning av efterarvet, så som en gåva. Detta värdet av minskningen kan då komma att läggas till boets värde enligt 3 kap. 3 §. Detta för att dina egna arvingar inte ska kunna gynnas på bekostnad av den avlidnes efterarvingar. Du kan alltså inte genom en gåva exempelvis ge någon annan ett stort belopp pengar enbart för att undanta det värdet från efterarvet.

Vid uträkning av efterarvet
I 3 kap. 6 § ärvdabalken, finns det regler om hur detta fördelas vid din död. Eftersom du är omgift, ska det vid död göras en bodelning mellan dig och din nuvarande fru först. Bodelning innebär att ni fördelar er egendom mellan er och reglerna om bodelning kan du hitta närmare i äktenskapsbalken 9 kap. 1§ och 10 kap. 1§.Detta innebär som huvudregel att ni delar lika på det som är giftorättsgods och det som är enskild egendom undantas.

Det som alltså kan vara relevant i detta fallet för din fråga är alltså att det som är din frus enskilda egendom räknas inte in i ditt bo vid dödsfall. Alltså exempelvis kan du och din fru genom ett äktenskapsförord bestämma att fastigheten ska tillhöra henne som enskild egendom enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Detta innebär i sin tur att fastighetens värde inte tillfaller ditt bo om du dör och på så sätt inkluderas alltså inte det värdet vid beräkningen av efterarvet till din förra frus efterarvingar.

Sammanfattning
Som huvudregel ska alltså hälften av ditt bo vid din död tillfalla din förra frus efterarvingar. Vad som ingår i ditt bo beror alltså på fördelningen av bodelningen mellan dig och din nuvarande fru. Dock finns det ett undantag som innebär att om värdeökningarna faller in under 3 kap. 4 § ärvdabalken finns det en möjlighet att undanta viss egendom från beräkningen av efterarvet.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (790)
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (94327)