FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal24/01/2020

Vilken egendom kan jag skriva med i ett samboavtal?

Jag och min sambo vill skriva ett samboavtal då har vi gemensam ekonomi. Vi har ett gemensamt sparkonto som står på en utav samborna och nu vill vi skriva med i avtalet att det kontot ska delas lika vid eventuell bodelning. Kan man skriva med detta i ett samboavtal? Hur ska man skriva det i sådana fall?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du veta vilken egendom ni kan skriva med i ett samboavtal och specifikt om ni kan skriva att ert gemensamma sparkonto ska ingå vid en eventuell bodelning. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från sambolagen (SamboL).

Egendom som utgör samboegendom ska ingå i en eventuell bodelning

Om sambor separerar så görs en bodelning, förutsatt att någon av er påkallar det inom ett år efter att samboförhållandet upphört (8 § SamboL). I bodelningen ska all egendom som utgör samboegendom ingå och sedan fördelas mellan er. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Enkelt sammanfattat är samboegendom er bostad (om den har införskaffats med syftet att ni ska bo där ihop) samt möbler och annat inre lösöre som ni tillsammans eller var för sig har köpt till er gemensamma bostad. Ett undantag från vad som ska ingå i bodelningen är om det finns ett avtal som anger att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL).

Sparkonton utgör inte samboegendom

Ert gemensamma sparkonto utgör alltså inte samboegendom och kommer inte att ingå i en bodelning om ni eventuellt separerar. Istället ska pengarna som finns på kontot delas upp mellan er innan bodelningen i enlighet med hur stor del av summan på kontot som är er del. Utgångspunkten är alltså att ni får den summan som ni själva har satt in. Detta med hänvisning till äganderätten. Om det inte går att bevisa vem som har satt in mer eller mindre pengar på kontot är utgångspunkten att ni får hälften var.

Sammanfattning

Ett samboavtal skrivs för att undanta viss egendom som i annat fall skulle utgöra samboegendom vid en bodelning. Sparkonton utgör inte samboegendom eftersom det inte utgör den gemensamma bostaden eller gemensamt bohag. Istället kommer ert sparkonto att delas mellan er innan en eventuell bodelning görs.

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Jenny VibergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?