FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/10/2021

​Vilken egendom ingår i en bodelning?

Hej.

Min fru och jag har separerat och skilsmässan är inskickad. Jag äger ett hus som jag står som ensam ägare på alla lån står på mig. Huset köpte jag 2007 och min fru flyttade in hos mig 2014 . Som sagt är det jag som står som ensam ägare på huset, alla lån står på mig och de har alltid bara jag betalat. Hur blir det nu när vi skall skiljas ? Har hon rätt till halva huset? Måste jag lösa ut henne?

Vi ägde också tre bilar som stod på mig och som jag har köpt dock under perioden vi var ihop. Jag sålde alla bilar några veckor innan vi skickade in skilsmässa. Vad händer med detta ?

Jag har också mycket på mitt sparkonto som jag har sparat ihop under alla år. Vad händer med det? Det är mina pengar som jag har lagt undan från min lön varje månad. Har hon rätt till hälften på det ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag gå igenom vad som ingår i en bodelning vid en skilsmässa. Jag kommer börja med att allmänt förklara vad bodelningen innebär och sedan gå in på vad som gäller i ditt fall. I mitt svar kommer jag tillämpa Äktenskapsbalken (ÄktB) eftersom ni har ingått ett äktenskap. Jag antar att ni inte har ett äktenskapsförord.

Vilken egendom ingår i en bodelning?

En bodelning ska ske när äktenskapet upplöses antingen genom skilsmässa/separation eller dödsfall (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att all giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild egendom om makarna har avtalat om detta i ett äktenskapsförord eller genom att makar har fått egendomen i gåva eller via testamente båda med villkor om att det ska utgöra enskild egendom. All annan egendom är giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen, även egendom som makarna hade innan äktenskapets ingående.

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta kallas för brytdagen eller den kritiska punkten. All giftorättsgods som finns från och med brytdagen ingår i bodelningen och en make har redovisningsplikt över dennes egendom mellan brytdagen till och med dagen då bodelningen genomförs (9 kap. 2 § ÄktB).

Hälftendelningsprincipen gäller för bodelningen och den går ut på att makarna ska ha hälften var av det totala nettogiftorättsgodset. Man måste därför först räkna av respektive makes skulder innan man gör delningen. Huvudregeln är att makarnas skulder ska räknas av mot respektive makes eget giftorättsgods. Förutom enskild egendom får makar endast i skälig omfattning undanta kläder, personliga presenter och andra föremål som maken uteslutande har till sitt personliga bruk från bodelningen (10 kap 2 § ÄktB). Tydliga exempel är kläder och smycken. Vilken personlig egendom som makar får undanta beror på makarnas ekonomiska situation. Om makarna har haft en hög ekonomisk standard bör de få undanta mer personlig egendom.

Vad händer med huset och pengarna på sparkonto?

Det spelar ingen roll när du har köpt huset, jag antar att du inte har köpt huset med pengar som du har ärvt med villkor om att det ska vara enskild egendom. Om du och din fru inte har ingått ett äktenskapsförord under äktenskapet så blir alltså ditt hus och dina pengar på sparkontot giftorättsgods. Eftersom det är giftorättsgods och för att huset och pengarna fanns vid brytdagen, så ska det ingå i bodelningen och din fru har då rätt till en hälftendelning.

Vad händer med bilarna som har sålts innan brytdagen?

Jag förstår det som att bilarna var sålda innan ansökan om äktenskapsskillnaden inkom till tingsrätten, det vill säga innan brytdagen. Av det jag har skrivit ovan borde det naturliga vara att eftersom bilarna var sålda innan brytdagen så kommer de inte vara med i bodelningen, men så är det inte riktigt. Om den ena maken utan den andra makens samtycke har inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods genom gåva eller använt giftorättsgodset för att öka värdet på sin enskilda egendom, så ska den andra makens andel i boet beräknas som om minskningen inte har skett (11 kap 4 § ÄktB). Det som gäller här är att motverka att en make genom diverse åtgärder minskar den andre makens anspråk till hälften av egendomen. Man behöver inte bevisa att maken agerat avsiktligt, utan kravet som ska uppfyllas är att maken har minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning. Bedömningen här görs utifrån försäljningens storlek i förhållande till det övriga giftorättsgodset. Eftersom jag inte vet hur mycket du sålde bilarna för, om du har pratat med din fru om försäljningen eller om du gjorde det i syfte att öka din enskilda egendom så kan jag tyvärr inte svara på om denna lagregel kan komma att tillämpas i ditt fall.

Sammanfattning och vägledning

Din fru har rätt till hälften av all ditt giftorättsgods, eftersom det i din fråga inte framgår om huset, pengarna eller bilarna är enskild egendom har jag antagit att de är giftorättsgods. Huset och pengarna kommer ingå i bodelningen, din fru har rätt till en hälftendelning. Försäljningen av bilarna kan möjligtvis omfattas av 11 kap. 4 § ÄktB och om detta är fallet så kommer summan från försäljningen återföras till bodelningen och utgöra giftorättsgods. Din fru kommer om kraven i lagregeln uppfylls få rätt till hälften av värdet på bilarna. Min rekommendation till dig är att prata med din fru och utföra bodelningen genom en bodelningsförättare. Om du vill ha ytterligare vägledning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå här.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”