Vilken egendom ingår i en bodelning?

2016-04-07 i Bodelning
FRÅGA
vilken egendom ingår vid bodelning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret beror på huruvida personerna som bodelningen ska ske emellan är sambor eller gifta.
Om personerna är sambor:
Enl. 8§ Sambolagen (2003:376) (SamboL) ska samboegendom delas mellan samborna vid en bodelning. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning enl. 3§ SamboL. Enl. 6§ SamboL räknas inte sådant bohag som uteslutande används av den ena sambon som samboegendom. Enl. 7§ SamboL räknas inte heller egendom som används huvudsakligen till fritidsändamål som samboegendom.
Det finns även annat bohag som utgör undantag från vad som ska ingå i bodelningen enl. 4§ SamboL, detta är bland annat:
- Egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda
- Egendom som en sambo har fått genom testamente med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda
- Egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda

Enl. 9§ SamboL får sambor självklart avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Om personerna är gifta:
Enl. 10 kap 1§ Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Enl. 7 kap 1§ ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild. Enskild egendom är enl. 7 kap 2§ ÄktBbl.a.:
- egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild
- egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda
- egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den skall vara mottagarens enskilda
- egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda
- egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda

Enl. 10 kap 2§ ÄktB får varje make i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som maken har enbart för personligt bruk från bodelningen. Om den ena maken är död gäller denna rätt endast efterlevande make.

Om du vill ha hjälp med bodelningen vill jag varmt rekommendera vår samarbetspartner Familjens Jurist som är experter på familjerättslig juridik.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?