Vilken egendom ingår i bodelning mellan sambos?

Min sambo och jag ska separera. Han ska vi kvar och ta över lånet. Han köper alltså ut mig. När det gäller bohaget så säger han att allt det vi köpt tillsammans, varav det mesta är köpt på lägenhetslånet ska tillfalla honom för att vi inte har amorterat på lånet utan bara betalt ränta. Stämmer det att han inte ska ersätta mig för det vi köpt för att vi inte har amorterat? Vi har även tagit lån på bilen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen (SamboL) är tillämplig i frågor om bodelning med anledning av att ett samboförhållande upphört. När två sambos separerar ska samboegendomen fördelas mellan dem enligt 8 § 1 st SamboL om någon av samborna begär det. Samboegendom är enligt 3 § SamboL sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning och inget av undantagen i 4 eller 9 §§ är tillämpliga. Som jag tolkar din fråga är varken 4 eller 9 §§ SamboL tillämpliga. Samboegendomen är allt bohag som ni förvärvat för gemensamt bruk. Eftersom att du uttrycker det som att ni köpt bohaget tillsammans, antar jag att det är för gemensamt bruk och att rekvisitet i 3 § SamboL är uppfyllt. Bohaget är med anledning härav samboegendom.

Vad innebär detta för dig?

Eftersom att jag inte känner till era egendomsförhållanden i övrigt kan jag inte ge dig ett svar på hur en bodelning mellan dig och din före detta sambo skulle se ut, men med anledning av ovan nämnda bestämmelser är jag övertygad om att ert bohag ska ingå i samboegendomen och därmed även upptas i bodelningen. Jämkningsregeln i 15 § SamboL utgör ett undantag från de annars gällande reglerna vid bodelning och är den enda bestämmelse som skulle kunna göra att bohaget inte tas upp. Den är exempelvis tillämplig när samboförhållandet varat kortare än fem år, eller när egendomsförhållandena är mycket ojämna mellan parterna. Om den är tillämplig i ditt fall kan jag inte avgöra utifrån din fråga.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Har du en till fråga eller någon annan fundering är du välkommen att ställa fler.

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning