Vilken egendom ingår i bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Vi är sambos, men skall separera. Det mesta som har införskaffats har skett under våran tid tillsammans och för gemensamt bruk. Hur ingår privat aktiebolag vid separering. Har läst om dold samäganderätt. När kan man tillämpa denna "lag" . Det är bara en av oss som äger allt. Har förhållandets längd någon betydelse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras, se 8 § sambolagen (SamboL). I en bodelning förledas sambornas samboegendom mellan samborna. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, se 3 § SamboL. Vad som menas med bostad och bohag regleras i 5 och 6 §§ SamboL. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Sådan egendom som endast användas av en sambo ingår inte. Inte heller föremål för fritidsändamål omfattas enligt 7§ SamboL

Eftersom att aktiebolaget varken faller under gemensam bostad eller bohag utgör det inte samboegendom och ingår därför inte i bodelningen.

Om dold samäganderätt

För att dold samäganderätt ska anses föreligga måste tre kriterier vara uppfyllda. Dessa är:

Att den ena parten i eget namn köper egendom som är avsedd att nyttjas av båda parter, att båda parterna bidrar ekonomiskt till förvärvet, och att det finns en uttrycklig eller i alla fall en underförstådd överenskommelse om att köpet sker för båda parternas räkning och att ägandet ska vara gemensamt.

Principen om dold samäganderätt tillämpas framförallt när det gäller fastigheter som köpts under samboförhållandet.

Hur länge ni varit sambor spelar ingen roll för vilken egendom som ingår vid bodelningen.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2862)
2021-03-08 Hur gör vi med hunden efter separation?
2021-03-08 Övertagande av hyresrätt - sambo
2021-03-08 Bodelning - efter att man lämnat sambon?
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (89990)