Vilken egendom fördelas mellan sambor?

FRÅGA
Änka med två vuxna barn som inte bor hemma äger en bostadsrätt och betalar månadsavgift och räntekostnader för den. Hon träffar en ny man (också med vuxna barn som inte bor hemma) - alltså inga gemensamma barn - och han flyttar in i hennes lägenhet och skriver sig på samma adress. Han äger en bil där han står för alla kostnader och han betalar även deras mat. I övrigt delar de på andra kostnader.Fråga 1: Om förhållandet upphör och de går skilda vägar har han någon rätt till hennes lägenhet?Fråga 2: Om hon dör ärver han någon del i hennes lägenhet eller besparingar.Frågorna gäller om de inte har skrivit samboavtal.
SVAR

Vad är problemet?

Frågorna handlar om egendom som fördelas mellan sambor, när de går isär och arvsrätt för sambor. Svaren hittar vi i sambolagen.

Vilken egendom fördelas mellan sambor, när samboskap upphör?

När ett samboskap upphör av annat skäl än att samborna gifter sig med varandra, ska sambo egendomen fördelas efter att någon av de begärt det (8 § sambolagen). Sambo egendom är bostad och bohag som de förvärvar för gemensamt bruk. Änkan i din fråga har haft sin bostadsrätt långt innan den startade ett förhållande med mannen i frågan. Det vill säga att bostadsrätten inte har förvärvats för ett gemensamt bruk. Därför utgör inte hennes bostad en sambo egendom.

Har en efterlevande sambo arvsrätt?

En efterlevande sambo har ingen arvsrätt.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att det enda som fördelas mellan samborna är sambo egendom som kan vara antingen bostad eller bohag. Egendomen måste ha skaffats för gemensamt bruk också. Kvinnan i fråga skaffade sin bostadsrätt innan hon träffade mannen och inledde ett samboförhållande med honom. Därför kan hon inte ha skaffat bostaden för gemensamt bruk. Hennes besparingar utgör inte sambo egendom därför kan de inte heller fördelas genom bodelning. Eftersom samborna inte har arvsrätt, kan han inte ärva någon del i varken hennes bostad eller besparing.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91363)