Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?

2020-11-15 i Domstol
FRÅGA
Hej!Ett företag i Kiruna har olovligen nyttjat en bild av ett annat företag i Gävle. Vid en stämning till Patent- och Marknadsdomstolen i Stockholm undrar jag vad rättens behörighet blir? Innan Patent- och Marknadsdomstolen grundades 2016 var vad jag tror huvudregeln RB 10:1 eller exempelvis RB 10:8.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att stämningen som kommit in till Patent- och Marknadsdomstolen rör huruvida företaget i Kiruna har utnyttjat bilden i strid med upphovsrättslagens bestämmelser.

Utgångspunkten är att tvistemål mellan två företag ska avgöras av den domstol i den ort där det svarande företaget har sin hemvist. Ett företag har sin hemvist i den ort där styrelsen har sitt säte. Detta framgår av 10 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken. Från denna utgångspunkt finns dock vissa undantag. Vissa former av tvister ska dock hanteras av specialdomstolar, vilket framgår av 10 kap. 17 § första stycket andra punkten rättegångsbalken. En sådan tvist är ett ärende enligt upphovsrättslagen, som ska handläggas av just Patent- och Marknadsdomstolen, vilket framgår av 58 § upphovsrättslagen.

Sammanfattningsvis ska alltså tvisten mellan företaget i Kiruna och företaget i Gävle handläggas av Patent. och Marknadsdomstolen i Stockholm, under förutsättningen att tvisten rör sig om en kränkning av företaget i Gävles upphovsrätt.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (498)
2021-06-16 Kan man påskynda handläggningen hos domstolen?
2021-06-07 Upprättande av stämningsansökan
2021-05-31 Vad är prövningstillstånd?
2021-05-29 Framgår det uttryckligen av svensk lag att den tilltalades personnummer ska anges i en dom?

Alla besvarade frågor (93151)