Vilken domstol handlägger faderskapsmål?

2020-09-18 i Domstol
FRÅGA
vilken domstol handlägger faderskapsmål
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Behörig domstol i faderskapsmål är i första hand tingsrätt. Den dom som meddelas av tingsrätten kan överklagas till hovrätt och i sista hand högsta domstolen. För att få pröva sitt mål i hovrätt eller högsta domstol måste man få prövningstillstånd (jfr 49 kap. 14 § Rättegångsbalk och 54 kap. 1 och 10 § Rättegångsbalk). Dessa brukar kallas de allmänna domstolarna (11 kapitlet. 1 § Regeringsformen).

Stämningen väcks hos den tingsrätt där barnet har hemvist.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?