Vilken domstol handlägger faderskapsmål?

2020-09-18 i Domstol
FRÅGA
vilken domstol handlägger faderskapsmål
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Behörig domstol i faderskapsmål är i första hand tingsrätt. Den dom som meddelas av tingsrätten kan överklagas till hovrätt och i sista hand högsta domstolen. För att få pröva sitt mål i hovrätt eller högsta domstol måste man få prövningstillstånd (jfr 49 kap. 14 § Rättegångsbalk och 54 kap. 1 och 10 § Rättegångsbalk). Dessa brukar kallas de allmänna domstolarna (11 kapitlet. 1 § Regeringsformen).

Stämningen väcks hos den tingsrätt där barnet har hemvist.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (440)
2020-10-18 Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?
2020-10-16 Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?
2020-09-29 Juridisk rådgivning
2020-09-28 Vad betyder det att ett mål avskrivs?

Alla besvarade frågor (85180)