Vilken dom är det som kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen?

2019-12-17 i Domstol
FRÅGA
När Högsta förvaltningsdomstolen ändrar påKammarrättens dom är detta då en överklagan på kammarrättens dom eller en överklagan på förvalltningsrättens dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken dom är det som överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen?

När kammarrätten ändrar eller fastställer förvaltningsrättens dom så är detta ett beslut som kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (33 § förvaltningsprocesslagen). Det är alltså en överklagan på kammarrättens dom som görs.

Motsvarande bestämmelser gäller även för de beslut som har meddelats av hovrätten och som överklagas till Högsta domstolen (54 kap. 1 § rättegångsbalken).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (402)
2020-04-07 Hur tungt väger ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden i domstol?
2020-03-30 När behövs prövningstillstånd?
2020-03-30 Erkänna och avbryta brottsmålsprocess innan huvudförhandling?
2020-03-26 Behörigt forum och stämningsansökan i skadeståndsmål

Alla besvarade frågor (78764)