FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag20/09/2022

Vilken bolagsform ska jag välja?

Vilken bolagsform är bäst om man har en jordbruksfastighet

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte något rakt och entydigt svar på din fråga, utan det beror på hur du planerar att bedriva jordbruksverksamheten. De bolagsformer som jag skulle rekommendera dig att välja mellan är antingen aktiebolag eller enskild firma.


Vad är en jordbruksfastighet?

En jordbruksfastighet faller, tillsammans med skogsfastigheter, in under begreppet lantbruksfastighet. Fastigheten taxeras som lantbruksfastighet och som ägare av en jordbruksfastighet anses du bedriva egen näringsverksamhet. Näringsverksamheten kan vara antingen aktiv eller passiv. Om du aktivt arbetar med ditt jordbruk, anses näringsverksamheten vara aktiv. Om du däremot har en annan huvudsaklig sysselsättning eller arrenderar ut marken är det istället fråga om passiv näringsverksamhet. En jordbruksfastighet kan även bestå av en näringsfastighet och privatbostad. Det är då endast näringsfastigheten som ingår i näringsverksamheten, inte privatbostaden.

Fördelar och nackdelar mellan de två bolagsformerna

En central skillnad mellan bolagsformen aktiebolag och enskild firma, är att ett aktiebolag blir en juridisk person när det bildats medan en enskild firma är en fysisk person. Om du planerar att förvärva fler jordbruksfastigheter är det bra att vara medveten om att reglerna i jordabalken och jordförvärvslagen är tillämpliga i fråga om förvärv av lantbruksfastigheter. Om du bedriver din näringsverksamhet som aktiebolag och därmed juridisk person, måste du ansöka om förvärvstillstånd för att kunna förvärva ytterligare lantbruksfastigheter från fysiska personer och dödsbon (4 § jordförvärvslagen). Kravet på förvärvstillstånd omfattar alla juridiska personer och tillstånd måste finnas för att förvärvet ska anses vara giltigt. En ansökan om förvärvstillstånd lämnas alltid in till länsstyrelsen (9 § jordförvärvslagen). Något motsvarande krav på förvärvstillstånd finns inte för fysiska personer. Ur denna aspekt är det således mer fördelaktigt att bedriva näringen som enskild firma. 

Det är vidare även enklare att starta upp en enskild firma. För att starta upp en enskild näringsverksamhet anmäler du dig för registrering hos skatteverket och blir godkänd för F-/FA-skatt. Om du har planerat att bedriva försäljning av varor eller tjänster inom din näringsverksamhet, krävs det även att du är registrerad för moms. Du kan även, om du vill, registrera ditt företagsnamn. Detta är frivilligt och ger dig skydd för ditt företagsnamn i det län du bor i. Om du däremot registrerar ett aktiebolag, har du skydd för företagsnamnet i hela landet. 

Om du planerar att bedriva jordbruksverksamheten tillsammans med andra, kan det vara positivt att bilda ett aktiebolag. Detta är positivt eftersom när du bedriver näring i form av en enskild firma, kan du som privatperson bli personligt betalningsansvarig och få anmärkningar. Detta gäller inte om du bedriver ett aktiebolag, eftersom det blir en egen juridisk person med en egen styrelse. Du riskerar visserligen att gå miste om det kapital du investerat i bolaget, men du kan inte bli personligt betalningsansvarig vid en eventuell konkurs. Gränsen mellan dina privata medel och bolagets medel blir därav väldigt tydlig, när du har ett aktiebolag. Att ett aktiebolag blir en egen juridisk person är även positivt eftersom det blir en tydligare skillnad mellan vad som tillhör dig som privatperson och vad som tillhör aktiebolaget. Det är dock viktigt att tänka på att ett flertal krav i aktiebolagslagen måste vara uppfyllda för att bolagsverket ska godkänna en ansökan om bildande av aktiebolag. Ett exempel på ett sådant är att det ska finnas en viss summa i aktiekapital, för att ett aktiebolag ska få bildas. För privata aktiebolag är det 25 000 kr (1 kap. 5 § aktiebolagslagen). För publika aktiebolag är det 500 000 kr (1 kap. 14 § aktiebolagslagen)

Sammanfattningsvis

För att sammanfatta det ovan sagda är det svårt att ge ett rakt svar på vilken bolagsform som är bäst i just ditt fall utan att veta några närmare detaljer om hur du planerat din verksamhet. Om det enbart är du som planerar att driva verksamheten på din jordbruksfastighet skulle jag rekommendera att du bedriver näring som enskild firma. Om ni däremot är flera personer som planerar att driva jordbruksbolaget tillsammans skulle jag rekommendera er att fundera på att bilda ett aktiebolag. Det är dock viktigt att ni i sådant fall har koll på reglerna i aktiebolagslagen om hur ett aktiebolag bildas. Du kan dessutom alltid börja med att bedriva näring som enskild näringsidkare och sedan bilda ett aktiebolag.

Jag hoppas du fick lite klarhet i vad som gäller i din situation och skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister som även kan hjälpa dig vidare här.

Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”