FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott19/05/2022

Vilken blir påföljden för stämpling till synnerligen grovt vapenbrott?

Hej! Min son är häktad misstänkt för stämpling till synnerligen grovt vapenbrott. Han har varit häktad i 5 månader nu. Är så orolig, vad kan straffet bli? Får inte fram något när jag googlar. Kan han få flera års fängelse? Eller kan det bli 1 år? Kan det räcka med att han suttit häktad 6 månader när rättegången blir?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga rör brottet synnerligen grovt vapenbrott som regleras i 9 kap. 1-1a §§ vapenlagen. Där framgår att den som uppsåtligen innehar skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år. Av 1a § framgår vidare att i det fall brottet är synnerligen grovt, döms man istället för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sju år. 

Jag förstår din fråga som att din son inte själv är misstänkt för att begått synnerligen grovt vapenbrott, utan han är misstänkt för stämpling till synnerligen grovt vapenbrott. Stämpling till brott regleras i 23 kap. brottsbalken. Av 23 kap. 2 § brottsbalken framgår att om någon i samråd med annan beslutar gärningen, eller anstiftar någon annan eller erbjuder sig att utföra en viss gärning döms personen till stämpling för brottet. 

Straffet för stämpling bestäms under den högsta gränsen för fullbordat brott (sju års fängelse) men får också bestämmas till under den lägsta gränsen (fyra års fängelse). 

Att dock mer specifikt veta vad din son skulle få för straff i det fall han döms i tingsrätten är svårt att veta. Det är tingsrätten som bestämmer påföljden, och det är flera faktorer som tas hänsyn till. Avgörande faktorer är bland annat ålder, om din son är tidigare ostraffad, hur omständigheterna runt brottet såg ut osv. 

Att han suttit häktad ett antal månader vid tiden för rättegången gör att han får räkna bort de månaderna från ett eventuellt fängelsestraff. Skulle fängelsestraffet bli 1 år blir alltså den slutliga påföljden 12 månader - 6 månader = 6 månader. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kajsa JonssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”