Vilken betydelse har det för rätten till arv om ett halvsyskon är bortadopterat eller inte?

2019-01-02 i Bröstarvinge
FRÅGA
Har en halvbror och vet inte om han står som arvinge till min far eller om han blev bortadopterad som liten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilken betydelse det har ur arvssynpunkt om din halvbror är bortadopterad eller inte.

Vem som står registrerad som far eller vårdnadshavare för en viss person kan man kontrollera genom att ringa till folkbokföringen på Skatteverket. Telefonnumret dit är 0771-567 567. I vissa fall är uppgifter om adoption belagda med sekretess, vad som gäller i din brors eventuella adoptionsfall får du reda på av handläggaren på Skatteverket.

Om din bror är bortadopterad
Om din halvbror är bortadopterad har han ingen arvsrätt efter din far, om det inte finns ett testamente där din far har gjort honom till arvinge. Detta beror på att man som bortadopterad i lagens mening är barn till sina adoptivföräldrar och inte sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § föräldrabalken). Den legala arvsrätt som barn har efter sina föräldrar flyttar alltså med adoptionen till adoptivföräldrarna.

Om din bror inte är bortadopterad
Är din bror inte bortadopterad har han, precis som du, arvsrätt efter er far enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), där det står att arvet efter en avliden person ska delas lika mellan dennes bröstarvingar (barn). Om viss del av arvet har testamenterats bort av den avlidne har bröstarvingarna rätt att i alla fall utkräva sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsning,

Lovisa Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (470)
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?

Alla besvarade frågor (97623)