Vilken bestämmanderätt har föräldrar över barnet efter att det har fyllt 18 år?

2021-05-07 i Barnrätt
FRÅGA
Vi har en nybliven 18åring, som tycker att han själv helt och hållet bestämmer, vad han ska göra, var han ska sova, när han kommer hem. Har vi verkligen inga rättigheter som föräldrar att sätta gränser efter 18-årsdagen. Han tycker att han kan göra precis som han vill. Han har körkort och bil, som vi står det mesta för. Som skatt och försäkring. Tar gärna emot lite tips och råd, känns som det mesta blir " hot" gör du inte så, blir det så här. Passar inte det honom så "hotar" han med att dra.......
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka rättigheter du som förälder till en 18-åring har att bestämma över honom samt vilka rättigheter din son själv har i och med att han har fyllt 18 år. För din fråga aktueliseras Föräldrabalken (FB) och tillämpas därför nedanför.

En 18-åring står inte längre under föräldrarnas vårdnad

Ett barn står under föräldrarnas vårdnad, vilket innebär att en förälder som är vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden, trygghet och uppfostran. Det betyder t.ex. att vårdnadshavaren får bestämma vart barnet ska bo och vilka sovtider barnet ska ha (6 kap. 1-2 §§ FB).

Vårdnaden upphör dock när barnet fyller 18 år, och från och med då har vårdnadshavaren inte längre rätt att bestämma över barnets umgängen, sovtider och andra sådana angelägenheter rörande barnet (6 kap. 2 § FB).

Föräldrar kan fortfarande ha underhållsskyldighet för en 18-åring

Som förälder, oavsett om man är vårdnadshavare eller inte, svarar man för barnets underhåll fram tills att barnet fyller 18 år. Om barnet går i grundskolan eller gymnasiet kvarstår underhållsskyldigheten så länge skolgången pågår, men längst till att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § FB).

Underhållsskyldigheten innebär att föräldrarna ska svara för barnets behov, vilket bland annat omfattar kostnader för mat, boende, kläder, sjukvård, utbildning och nöjen. Hur mycket föräldrarna ska svara för beror på deras samlade ekonomiska förmåga, vilket i princip innebär att barnet kan göra högre anspråk ju bättre föräldrarnas ekonomiska förmåga är (7 kap. 1 § FB). Har föräldrarna det "gott" ekonomiskt ställt, ska även mindre angelägna behov tillgodoses.

En 18-åring kan själv råda över sin egendom och ingå avtal

En annan omständighet som följer av att ett barn fyller 18 år är att barnet blir myndigt och då själv får råda över sin egendom och ingå avtal utan vårdnadshavares samtycke (9 kap. 1 § FB).

En förälder kan alltså inte förhindra sitt myndiga barn från att köpa vissa saker eller från att rättsligt förbinda sig på andra sätt.

Vad du kan göra

Du beskriver att din son själv vill bestämma bland annat vad han ska göra, vart han ska sova och när han kommer hem. Eftersom han är 18 år står han inte längre under din vårdnad, vilket innebär att du som förälder inte längre har rätt att bestämma i dessa frågor. Din son har alltså rätt att helt själv bestämma om han t.ex. vill sova någon annanstans eller vill vara ute sent.

Om din son fortfarande går grundskola eller gymnasiet har du fortfarande en skyldighet att betala för hans underhållsbehov. Det innebär dock inte att du är skyldig att ersätta vilken kostnad som helst - endast sådant som din son behöver ska du stå för. Om din son har behov av bilen för att komma till skolan, jobbet, aktiviteter eller för att annars träffa vänner, ska de löpande kostnaderna för bilen ingå i underhållet. Om bilen inte är ett behov i den meningen, borde du inte vara skyldig att finansiera hans användning av den.

Sammanfattningsvis har din son rätt att själv bestämma i sådana frågor som du nämnde. Din underhållsskyldighet omfattar bara sådant din son har behov av. Resterande kostnader kan du kräva att han själv står för. Det finns inget som hindrar dig från att låta bli att stå för kostnader som inte ingår i underhållsskyldigheten. Det faktumet kan på lagligt sätt användas som ett slags styrmedel för en förälder som vill få till stånd en förändring i sitt barns beteende.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97337)