FrågaFAMILJERÄTTGod man02/12/2018

Vilken behörighet har min förvaltare?

jag har förvaltare pga förvärvad hjärnskada nu inkom det förfrågan ang min mor som sökt godman de vill ha mitt utlåtande /underskrift, ska jag eller min förvaltare göra det? jag har inge fysiska eller intelegensproblem

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förvaltare hittar du i 11-12 kap. föräldrabalken [FB].

Som huvudregel ska en förvaltare endast förordnas om det inte räcker med att förordna om en god man, d.v.s om det behövs mer ingripande åtgärder än ett godmanskap kan ge [11 kap. 7 § FB]. En förvaltares uppdrag anpassas till vad just den enskilde har behov av. Uppdraget kan handla om att ansvara för viss egendom eller att ansvara över en viss angelägenhet som exempelvis den enskildes ekonomi. Inom uppdraget har förvaltaren ensam rådighet vilket innebär att det bara är förvaltaren som har behörighet att ansvara för den specifika egendomen eller angelägenheten [11 kap. 9 § FB].

Det du måste ta reda på är alltså vilka uppgifter din förvaltare har. Om hen enbart ska sköta dina banktillgodohavandet är det enbart det hen har behörighet att göra. Inget annat. När man har en förvaltare får man inte utföra rättshandlingar för annans räkning. En rättshandling kan man säga är en handling som har någon typ av rättslig betydelse. Som exempel kan det vara att ingå avtal, agera som fullmäktige, ingå äktenskap, skilja sig mm. Rimligtvis ses inte ett utlåtande från dig själv ang. din mors ansökan om god man som en rättshandling företagen för annans räkning eftersom det inte är du själv som gör själva ansökan åt henne [handlar åt henne] utan enbart ska ge din syn på saken. Jag kan dock inte säga det med säkerhet eftersom jag inte vet vad din uppgift exakt skulle vara [underteckna/ge ett utlåtande/annat].

När man är anhörig till någon som uppenbart pga. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter finns det en möjlighet att rättshandla åt denne. Som anhörig kan du alltså ha behörighet att rättshandla för din mor i ekonomiska angelägenheter, men det förutsätter att din förvaltare inte ansvarar för frågor som berör din ekonomi [17 kap. 3 § FB]. Nu kanske din mor inte bara behöver hjälp i ekonomiska angelägenheter utan även med den dagliga livsföringen och då är det viktigt att du även i dessa fall undersöker om din förvaltare har ensam rådighet över frågor som rör din dagliga livsföring. Om det är så får du inte rättshandla åt din mor utan det är förvaltaren som ska göra det.

Min slutgiltiga bedömning
Baserat på vad du skrivit i din fråga och baserat på den information jag presenterat för dig är det två saker jag vill att du ska göra: Du måste ta reda på vilka uppgifter din förvaltare har hand om för att se om ditt agerande omfattas av hens uppdrag. Om det omfattas av förvaltarens uppdrag har hen ju ensam rådighet att handla för dig vilket innebär att det är hen som ska ge utlåtandet. I samband med detta måste du också ta reda på vad det är som du faktiskt ska göra åt din mor. Ska du underteckna/ge ett utlåtande som enbart fungerar som ett råd/ge ett utlåtande som är rättsligt bindande [typ ett handlande som fullmäktige] etc. Om det du ska göra ligger utanför förvaltarens uppdrag får du lov att handla. Kolla noggrant vad som står i ert avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”