Vilken arvsrätt har ett särkullbarn som avstått från att genast få ut sitt arv?

Hej,

Jag är ett sk särkullbarn. Då vår far dog lät vi hans fru bo kvar i huset ( avstog från arvet just då )

Nu ska hon sälja huset och påstår att "Det är så belånat samt att hon ska köpa en lägenhet först" och därefter kan vi få våra pengar.

Kan det verkligen stämma att hon kan köpa en bostad för dessa pengar innan vi fått vår del ?

Visst har vi rätt till arvet nu, trots att vi lät henne no kvar då ?

Tydligen bestämde pappa och hon att de skulle ärva varandra.

Hon har tre egna barn.

Tack så hemskt mycket på förhand !!

Mvh H

Lawline svarar

Hej H!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår bakgrundsbeskrivningen i din fråga, så har du i egenskap av särkullbarn avstått från din rätt att omedelbart få ut arvet efter din far, och istället låtit hans fru ärva efter honom före dig. Du undrar nu, såsom jag förstår din fråga, när och under vilka omständigheter du faktiskt kan få ut arvet du har rätt till.

Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att din far inte upprättat något testamente, och att inte heller den s.k "basbeloppsregeln" varit aktuell.

Ifall ett särkullbarn avstår från sitt rätt att omedelbart få ut sitt arv, får denne istället rätt till efterarv

Regler om arvsrätt finns i ärvdabalken (hädanefter ÄB).

Inledningsvis konstaterar jag, att om en bröstarvinge (ett barn) är makarnas gemensamma, ärver den efterlevande maken framför de gemensamma barnen. Därefter har barnen rätt att få ut sitt arv efter den först avlidne maken när den efterlevande maken avlider (3 kap 1 & 2 § § ÄB). Detta kallas efterarv, eller med ett fint juridiskt ord sekundosuccesion.

Rent praktiskt fungerar det så att (som huvudregel) 50% av den efterlevande makens dödsbo fördelas mellan de gemensamma barnen (vad de skulle ärvt från den första avlidna maken), varefter den efterlevande makens kvarvarande tillgångar (det som "var dennes") i sin tur fördelas. Om makarna enbart hade gemensamma barn, kommer med andra ord allt makarna äger i slutändan att tillfalla just dessa gemensamma barn.

Enligt 3 kap 1 § ÄB har emellertid ett särkullbarn som huvudregel rätt att genast få ut sin del av förälderns arv, även om föräldern är gift. Denna huvudregel modifieras dock av 3 kap 9 § ÄB, som ger särkullbarnen möjlighet att, om denne vill, avstå från sin rätt att genast få ut arvet, och istället få en rätt som motsvarar den som skulle tillkomma ett av makarnas gemensamma barn.

När du avstod från att genast få ut ditt arv, fick du följaktligen rätt till efterarv.

Din eftersarvsrätt medför att du har rätt att få ut arvet efter din far först när din fars maka avlidit

Av 3 kap 9 § ÄB framgår som sagt att ett särkullbarn kan avstå sin omedelbara arvsrätt. Särkullbarnet får då istället en arvsrätt, som motsvarar den som hade tillkommit makarnas gemensamma barn.

Detta innebär först och främst att du inte har rätt att få ut ditt arv, förrän din fars efterlevande maka avlider. Vidare innebär ditt avstående, att din fars maka ärvde din fars egendom med vad man kallar fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär förenklat, att din fars maka inte kan testamentera bort den kvotdel av sin förmögenhet, som utgör efterarv (vanligen 50% av hennes egendom) eller skänka bort den som gåva.

Däremot är det fullt tillåtet för den efterlevande makan att "leva upp" pengarna på annat vis, exempelvis genom att köpa en lägenhet, eller att på annat vis föra ett slösaktigt leverne.

Med andra ord så har din fars maka olyckligtvis full rätt att både sälja huset och köpa en ny lägenhet, fastän du inte ännu fått ut ditt arv. Vidare behöver hon inte ens ge dig några pengar, efter det att hon köpt den nya lägenheten; din rätt till efterarv inträder som sagt först vid hennes död.

Sammanfattning

Du har i egenskap av särkullbarn avstått från att omedelbart få ut ditt arv när din far dog, och istället låtit hans maka ärva före dig. Detta avstående medför att du har samma rätt till efterarv som om du vore makarnas gemensamma barn, vilket i sin tur innebär att du inte har rätt att få ut ditt arv förrän din fars maka avlider. Din fars maka har vidare ärvt din fars egendom med fri förfoganderätt, och förutsatt att hon inte testamenterar bort den eller skänker bort den, får hon förfoga över den som hon vill. Det står henne alltså fritt att sälja huset och köpa en lägenhet, och hon är inte skyldig att betala några pengar till dig efter att hon gjort det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller om jag missförstått dig, får du gärna återkomma med fler frågor, likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000