Vilken arvsrätt har barn?

2019-07-22 i Bröstarvinge
FRÅGA
Jag är dotter men inte uppvuxen hos föräldrar.Har 4 syskon varav en är bortgången.Pappan avled 2018, modern nu 2019 julimånad.Bostadsrätten är tömd, alla smycken o saker bort skänkta till syskon av modern.De vill inte jag skall få något.Har jag ingen rätt?Båda avlidna i cancer.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om arvsrätt återfinns i ärvdabalken, den hittar du här!

De personer som är berättigade till arv efter den avlidne delas in i tre olika arvsklasser som ärver i turordning. Barn kallas för bröstarvingar i lagens mening och tillhör den första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § ÄB. När en person avlider så kallas den egendom som blir kvar och som tillhört den avlidne för kvarlåtenskap. Arvingar ärver lika stora delar av kvarlåtenskapen förutsatt att arvlåtaren (den avlidne) inte upprättat ett testamente som anger en annan fördelning. Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som tillfaller en arvinge (här ¼ av din mors respektive din fars kvarlåtenskap, se dock nedan). Hälften av arvslotten utgör bröstarvinges laglott. En bröstarvinge har alltid rätt att få egendom ur kvarlåtenskapen till ett värde av hälften av arvslotten (laglotten) 7 kap. 1 § ÄB.

Om den avlidne är gift vid sin bortgång finns dock en regel i 3 kap. 1 § ÄB som innebär att efterlevande make ärver före eventuella arvingar. Den efterlevande maken ärver då halva kvarlåtenskapen med full äganderätt och den andra halvan med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen precis som denne vill men med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta på grund av att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt går bort – arvingarna har alltså en rätt till efterarv.

Sammanfattningsvis har du, i egenskap av bröstarvinge, en rätt till efterarv efter din far samtidigt som du har rätt att ärva din mor. Mitt råd till dig är att ta kontakt med en verksam jurist som kan hjälpa dig att tillvarata dina rättigheter. Du kan boka en tid med en jurist från Lawline här.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Z4Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-22 21:26
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (336)
2019-09-22 Kan en bröstarvinge ärva mer än övriga bröstarvingar?
2019-09-16 Kan man som bröstarvinge avsäga sig rätten till arv?
2019-08-31 Arv halvsyskon
2019-08-22 Arvsrätt - dotter ensam arvtagare och dödsbodelägare

Alla besvarade frågor (72978)