Vilken årskurs ska elever utbildade i utlandet placeras?

Hej!

Jag har en fråga som gäller skola.

Frågeställningen gäller en elev som har svenskt medborgarskap men vuxit upp i Tyskland. I Tyskland avslutar han under vårterminen (motsvarande) årskurs 9 i det som benämns "gymnasium" i den tyska skolorganisationen. Han är född 2005 och har börjat skolan ett år före "allmän" skolstart. Han kommer inför höstterminen att flytta till Sverige med sin familj och vårdnadshavaren undrar nu om hans son har skolplikt i grundskolan när han kommer till Sverige.

Vad anser ni, har han skolplikt när han återvänder till Sverige. Tacksam för svar!

U-f T------g

Myndighetshandläggare Lunds kommun

u-f.t------g@lund.se

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga


Skollagen har ingen särskild reglering för den situation som du beskriver. Meningen är att situationer som denna ska bedömmas individuellt. Skolplikten omfattar alla barn som bor i Sverige (7 kap 2 § Skollagen). Han har fram till nu inte omfattats av den med hänvisning till andra stycket, eftersom han varaktigt vistats utomlands. Denna situation kommer nu att upphöra vilket innebär att han är skyldig att gå i skola så som ni anvisar att han ska.

Jag rekommenderar att du utreder denna pojkes svenskakunskaper. Antagligen motsvarar en tysk grundskoleutbildning, pga. ländernas likhet, en svensk i allt väsentligt, undantaget svenskan. Jag nämner detta eftersom det kan vara lämpligt att godta hans tyska grundskoleutbildning och skicka honom direkt till gymnasiet istället. Detta beror dock på hur mycket han kan och vad han borde kunna. Skolplikten kan upphöra tidigare ifall barnet har nått de kunskapskraven som ställs av någon som går ut årskurs 9 (7 kap 14 § Skollagen).

Du behöver inhämta mer information från sakkunniga för att avgöra vad som är lämpligt. Denna hjälp kan du troligen få genom att kontakta rektorerna på grundskolorna i Lunds kommun, samt att ta kontakt med Skolverket. Skolverket har en särskild upplysningstjänst, som jag tror kan vara till nytta här.


Jag hoppas du har fått den hjälp du behöver för att ta beslut i frågan

Med vänliga hälsningar,

Adam NovakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo