Vilken andel har sambo rätt till vid bodelning?

FRÅGA
B och R är sambor.De bor i ett hus som ägs till 90% av B:s föräldrar och resterande 10 ägs av B.Bostaden är anskaffad för att vara gemensam bostad för B och R. B:s föräldrar bor inte där.Efter några år ska B och R separera.B tänker bo kvar i bostaden och R vill bli utlöst.Har R rätt halva bostadens värde eller hälften av B:s 10 %?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

För att vara säker på mitt svar har jag i samråd med en universitetslektor i familjerätt kommit fram till följande:

Bakgrund:

Enligt 8 § Sambolagen (här) är det endast samboegendom ska räknas med i en bodelning. Det nettovärde av samboegendomen ska som huvudregel sedan delas lika mellan samborna enligt 14 § Sambolagen (här). Det som utgör samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning enligt 3 § Sambolagen (här).

Vad blir då svaret på frågan?

Eftersom B och R har flyttat till bostaden för gemensamt boende och det faktum att B har förvärvat 10 % kan då göra att bostaden anses som samboegendom enligt 3 § sambolagen. Det är viktigt att påpeka att samboegendom som har förvärvats innan en sammanlevnad inte normalt utgör samboegendom men undantag görs om avsikten var att egendomen skulle användas gemensamt. Du skriver i din frågeställning att bostaden är avsedd för vara deras gemensamma bostad och således är det då att betrakta som samboegendom, oavsett om B förvärvade 10 % av bostaden innan samlevnaden eller ej.

Det är endast de 10 % som kommer bli föremål för bodelning eftersom de resterande 90 % ägs av Bs föräldrar. Anledningen till att inte hela bostaden blir föremål för bodelning är att en bodelning sker mellan sambos och inte tredje man som i detta fall är Bs föräldrar. När varje sambo uppger vad den äger för att räkna ut vad som ska delas lika skulle det te sig märkligt om B skriver upp bostadens värde till 100 % eftersom B faktiskt bara äger 10 %. Om B skulle skriva upp 100 % laborerar B med sina föräldrars äganderätt. Därför ska B skriva upp 10 % av bostadens värde och således har R rätt till hälften av B:s 10 %.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2968)
2021-08-03 Sambo har inte betalat för möbler, har man ändå rätt till hälften?
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?

Alla besvarade frågor (94603)