Vilka/vilken påföljd blir det vid stöld?

Hej. Jag är en 41-årig kvinna som nyligen diagnostiserats med ADHD och har ett riskfyllt beteende i perioder då jag mår sämre.

Strax innan jul stal jag för strax över 2.000:- i en matbutik. Jag har fått papper om att höndelsen kommer att åtalas i maj och jag mår så sjukt dåligt över situationen. Jag har ångest varje dag och är otroligt rädd gör att hamna i fängelse.

Jag känner sån skam inför vad jag gjort och jag har dessutom 4 barn och ligger nu vaken om nätterna av rädsla för fängelse.

Vad tror ni att påföljden kan bli för den här stölden?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vill börja med att säga att jag beklagar att du ibland mår sämre och då har ett riskfyllt beteende, och att du nu lider av ångest. För att besvara din fråga kommer vi att använda reglerna om stöld och påföljder för stöld i 8 kap brottsbalken (BrB).

Vilken grad av stöld rör det sig om?

Stöld har i Sverige indelats i tre grader; ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld (8 kap. 1 §, 2 § och 4 § Brottsbalken, BrB). När en bedömning görs av vilken grad av stöld det rör sig om är det stöldgodsets värde och övriga omständigheter kring stölden som beaktas. För att det ska bli tal om en grov stöld ska handlingen i regel ha inslag av hänsynslös art eller så ska det handla om ett högt värde. Baserat på att du inte skrivit att stölden föranleddes av planering, att du använde vapen eller om andra liknande omständigheter utesluter jag att det skulle klassas som grov stöld.

Vid stöld i butiker där värdet av det tillgripna är avgörande för rubriceringen, som i detta fall, är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld 1 250 kr (NJA 2019 s. 951). Eftersom du tog saker för strax över 2000 kr rör det sig således troligen om stöld av normalgraden.

Vad är den/de troliga påföljderna?

Straffet för stöld av normalgraden är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB), men istället för att döma ut fängelse som straff så kan det utges ett lindrigare straff, exempelvis villkorlig dom eller skyddstillsyn tillsammans med böter alternativt samhällstjänst. Generellt finns en presumtion mot att välja fängelse som påföljd, och det är värt att nämna att domstolar väljer fängelse som sista utväg när inga alternativ är för handen. För att straffmaximum (i detta fall två år) ska utdömas krävs dessutom ofta försvårande omständigheter. Det finns tre omständigheter som kan bryta presumtionen och tala för att fängelse ska väljas som påföljd: Straffvärdet, brottslighetens art (hur allvarligt det är) och om brottet innebär ett återfall.

Sammanfattande slutsatser

Det är svårt för mig att ge ett exakt svar på vad påföljden kommer att bli, men det är långt ifrån omöjligt att straffet blir annat än fängelse. Förstår att du är rädd i nuläget, och kan bara hoppas att du hittar ett sätt att hantera ångesten innan maj. Tills dess finns det ingenting du kan göra mer än att påminna dig om att det finns en chans att påföljden blir mildare.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!


Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo