Vilka utgifter ska ingå i bouppteckningen?

FRÅGA
Uppgifter till bouppteckning?Mamma dog den 2/3, ska man ta med en bostadshyra som inte har kommit före dödsdagen, alltså mars månad var betald men för april betalades den sist i mars. Undrar även om den pension som utbetalades i mitten av mars ska med i bouppteckningen.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Pensionen som utbetalades i mitten av mars ska tas med i bouppteckningen eftersom det är en tillgång som hänförs till den avlidne.

Angående bostadshyran blir svaret olika beroende på om det är en hyresrätt eller en bostadsrätt. Hyresavgift för hyresrätt ska tas upp eftersom det är en kostnad som den avlidne hade varit tvungen att betala så länge den bor i hyresrätten. Är det däremot avgift för bostadsrätt så ska den inte tas med eftersom avgiften anses utgöra en fortgående kostnad för dödsboet på grund av att dödsboet äger bostadsrätten.

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?