FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte01/05/2017

Vilka utgifter ska ingå i bouppteckningen?

Uppgifter till bouppteckning?

Mamma dog den 2/3, ska man ta med en bostadshyra som inte har kommit före dödsdagen, alltså mars månad var betald men för april betalades den sist i mars. Undrar även om den pension som utbetalades i mitten av mars ska med i bouppteckningen.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Pensionen som utbetalades i mitten av mars ska tas med i bouppteckningen eftersom det är en tillgång som hänförs till den avlidne.

Angående bostadshyran blir svaret olika beroende på om det är en hyresrätt eller en bostadsrätt. Hyresavgift för hyresrätt ska tas upp eftersom det är en kostnad som den avlidne hade varit tvungen att betala så länge den bor i hyresrätten. Är det däremot avgift för bostadsrätt så ska den inte tas med eftersom avgiften anses utgöra en fortgående kostnad för dödsboet på grund av att dödsboet äger bostadsrätten.

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare