Vilka uppsägningstider gäller för parterna vid uthyrning av en privatbostad?

Hej, Vi hyr ut ett privat boende till en person. Vi har utformat ett hyresavtal som gäller tillsvidare. Man har specificerat att "uppsägning sker skriftligt och avtalet upphär gälla vid det månadsskiftet som inträffar närmast 3 månader efter uppsägning". Både jag och hyresgästen har skrivit under. Nu påstår hyresgästen att uppsägning från hens sida är det 1 månad och från min 3 månader. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Nedan paragrafer är hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges.


Det korta svaret på din faktiska (och enda) fråga lyder att din hyresgäst har rätt. I 3 § 2 st. sägs att hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Vidare anges, i samma bestämmelse, att hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.


Att det skriftliga hyresavtalet stipulerar annat får ingen bäring på den rättsliga bedömningen i det här fallet. I 2 § uttalas nämligen att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag (dvs. privathyrningslagen) är till nackdel för hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller hennes ställe är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen. Det betyder att det aktuella villkoret skulle lämnas utan avseende, alltså bortses ifrån (ogiltigförklaras), vid en rättslig prövning i domstol.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”