Vilka uppgifter har en revisor i en bostadsrättsförening?

2019-09-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Vilken roll och vilka arbetsuppgifter har en intern revisor i en bostadsrättsförening ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Revisorn har som uppdrag att granska föreningen, främst vad gäller föreningens ekonomiska läge och hur bostadsrättsföreningens styrelse sköter sitt uppdrag. Revisorn granskar den tekniska förvaltningen och kontrollerar att bostadsrättsföreningens byggnader och mark sköts på ett bra sätt. En revisor ska ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs för att kunna genomföra uppdraget.

Det ska finnas minst en revisor i en bostadrättsförening och revisorn utses vanligtvis av föreningsstämman, om inte annat framgår av stadgarna.

I praktiken är revisorns främsta uppgift att kontrollera att årsredovisningen stämmer överens med verkligheten, genom att stämma av verifikationer med bokföringen. För att kontrollera att styrelsen genomför sit tuppdrag ska revisorn läsa protokollet från årsstämman för att se om styrelsen levt har genomfört det föreningen har beslutat om.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1048)
2020-07-07 Extern ordförande i BRF-styrelse
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?

Alla besvarade frågor (81794)