Vilka underhållsskyldigheter har föräldrar gentemot sina barn som de inte bor tillsammans med?

2019-08-17 i Underhåll
FRÅGA
Har den andra föräldern skyldighet att köpa kläder, skor och allt sånt till barnen även om den ena föräldern har underhållet och barnbidrag?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Föräldrarna har en skyldighet (underhålls- eller försörjningsskyldighet) att, var och en eftersyn egen ekonomiska förmåga, se till att barnets behov är uppfyllda. Det handlar framför allt om grundläggande behov som alla barn har (exempelvis kläder och skor), men särskilda omständigheter kan innebära att vissa barn har större behov än andra (exempelvis om denne behöver glasögon, andra hjälpmedel i vardagen eller är i behov av mediciner). Föräldrarnas ekonomiska förmåga har också relevans i det hänseendet att ekonomiskt starka föräldrar även har en skyldighet att tillgodose mindre angelägna behov hos barnen (barnen till ekonomiskt starka föräldrar kan alltså göra anspråk på en högre standard än vanligt).


Om barnet bor enbart hos den ena föräldern (oavsett om båda föräldrarna har vårdnaden eller om bara "boendeföräldern" har vårdnaden) så är den andra föräldern skyldig att betala s.k "underhållsbidrag" till barnet. Detta bidrag utgör förälderns del av underhållsskyldigheten enligt föräldrabalken, och är tänkt att täcka barnens behov (nämnt ovan). Jag är osäker på om det är detta du menar när du pratar om "underhåll" i din fråga, men det är så jag tolkar det. Hur underhållsbidraget räknas ut är pedagogiskt beskrivet i ett annat Lawline-svar, så jag lägger en länk till det svaret här (den enda skillnaden är att prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kr).


Utöver underhållsbidraget har föräldern inte någon skyldighet att ombesörja kostnader för barnen. Eftersom underhållsplikten varierar mellan olika föräldrars ekonomiska förutsättningar så ska underhållsbidraget i de allra flesta fall landa på en avvägd summa mellan föräldrarnas inkomst och barnets behov.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1060)
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal
2021-06-08 Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?
2021-05-29 Rätt till ersättning för resor vid umgänge
2021-05-23 Har föräldrar en skyldighet att ge sina barn en veckopeng?

Alla besvarade frågor (93068)