Hur beräknas underhållsbidrag?

2018-02-28 i Underhåll
FRÅGA
HejJag är separerad sen några år tillbaka och vi har haft växelvis boende varannan vecka. Nu har barnens pappa fått ett nytt arbete och kommer arbeta 5 skift vilket gör att barnen kommer vara hos mig 27 av 35 dagar. runda slängar 75%Jag anser då att pappan behöver betala underhåll, jag har bett om att få hans inkomstuppgifter men har inte fått dem då han inte riktigt vet då han jobbar skift och det är timpenning. Han kommer i vilket fall tjäna mer i månaden vad jag gör.Är inne på försäkringskassans hemsida och försöker räkna ut belopp med hjälp av deras verktyg kassakollen. Men jag får inte ihop hur man väl räknar när jag fått summan per barn (de fyller 12 och 10 år) Med hjälp av verktyget får jag till det att den äldsta kostar 2470 och den yngsta 1934 månaden. Men sen tar det stopp vet inte hur jag ska räkna vidare.Finns det någon formell kostnad jag be honom att betala? Är det för mycket att begära 3000 kr i underhåll samt barnbidrag?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dina frågor som att du (1) undrar hur underhållsbidrag räknas ut, (2) om det finns någon formell kostnad du kan be honom betala och (3) om det är för mycket att begära 3000 kr i underhållsbidrag? Reglerna om underhållsbidrag finns i Föräldrabalkens 7 kap.


Hur räknas underhållsbidrag ut?
Inledningsvis ska sägas att prisbasbeloppet för 2018 är beräknat till 45 500 kr. Formeln för att räkna ut underhållsbidrag hittas i 7 kap 3 § föräldrabalken. Nedan beskrivs stegvis hur uträkningen går till.

Steg 1. Räkna ut barnets behov.
När barn är 0-6 år beräknas deras behov vara 65 % av prisbasbeloppet alltså räknas årskostnaden ut genom formeln 45 500 x 0.65 = 29 575 kr. Vilket innebär cirka 2464 kr per månad.

När barn är 7-12 år beräknas deras behov vara 80 % av prisbasbeloppet alltså är årskostnaden för barnet 45 500 x 0.80 = 36 400 kr. Vilket innebär cirka 3 033 kr per månad.

När barn är över 13 år beräknas deras behov vara 95 % av prisbasbeloppet alltså är årskostnaden för barnet 45 500 x 0.95 = 42 750 kr. Vilket innebär cirka 3564 kr per månad.

Från detta belopp ska du:
+ Plussa på individuella kostnader som barnet har (till exempel om barnet äter mediciner pga kronisk sjukdom)
-Minus barnbidraget.

När du räknat ut barnets behov ska föräldrarnas förmåga räknas ut.


2. Föräldrarnas förmåga
Grundbeloppet är då nettoinkomsten. Från nettoinkomsten ska dras av:
- Levnadskostnader. Det beräknas vara 120 % av prisbasbeloppet för ett år alltså 45 500 x 1.2 = 54 000 kr. Vilket innebär cirka 4 550 kr per månad.

- Skälig boendekostnad räknas också av nettoinkomsten. En oskälig boendekostnad kan föreligga om familjen bor alltför stort i förhållande till familjens storlek eller att kostnaden är alltför hög.

Denna uträkning gör du både för dig själv och för pappan. Det som blir kvar av nettoinkomsten efter levnadskostnader och boendekostnad dragits av är överskottet ni båda har varje månad.

3. Underhållsbidraget
För att få fram det slutgiltiga resultatet ska du använda denna formeln:

Barnets behov x Bidragsskyldigs förälders överskott (pappan) / Föräldrarnas samlade överskott = Underhållsbidraget.


Finns någon formell kostnad? är 3000 kr för mycket att begära?
Hur stort underhållsbidraget ska vara beror på vilka behov barnet har och på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Det innebär att hur stort eller litet ett underhållsbidrag ska vara skiljer sig från fall till fall. Det går alltså inte att säga något generellt om hur stort underhållsbidraget bör vara i ert fall.


Vad kan du göra nu?
Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap 2 § föräldrabalken).

Det ni kan göra är att försöka komma överens och upprätta ett avtal om underhållsbidraget. Då väljer ni själva hur högt bidraget ska vara. Kommer ni inte överens kan domstolen fastställa hur högt underhållsbidraget ska vara.

Om du behöver ytterligare rådgivning har Lawline också tjänster såsom:
Juridisk rådgivning via telefon
och
Hjälp med att upprätta avtal.


Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81898)