Vilka undantag från försörjningskravet finns?

2017-04-15 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag är student och svensk medborgare. Jag har blivit gravid med min pojkvän varken är svensk eller EU medborgare. Vi har planerat att gifta oss men det inte möjligt nu då jag inte uppfyller kraven för försörjning (ännu). Min fråga är då om det enligt någon lag, som gör undantag i sådana här fall, är möjligt att han får flytta hit lite innan barnet är fött eller när barnet är fött, även om jag inte uppfyller försörjningskravet fullt ut? Eller är jag tvungen att flytta till honom för att inte uppfostra barnet själv? Jag har försökt ta reda på detta men inte fått en tydlig bild av vad som gäller.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Begränsad möjlighet att frångå försörjningskrav

Regler om uppehållstillstånd för utlänningar finns i utlänningslagen (UtlL här ). Sedan 20 juli 2016 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som i vissa delar har företräde framför bestämmelser i UtlL.

I UtlL görs undantag från försörjningskravet bland annat om anknytningspersonen (det vill säga du i detta fall) är svensk medborgare (5:3b-c här ). En tillämpning av UtlL innebär alltså att din pojkvän skulle kunna medges uppehållstillstånd här i Sverige, eftersom ditt svenska medborgarskap gör att försörjningskravet inte gäller. Att observera är att uppehållstillstånd på grund av anknytning förutsätter att ert förhållande framstår som seriöst (5:3a punkt 1 här ). Att vänta barn tillsammans talar mycket starkt för en sådan seriositet.

Den nya lagen från 2016 begränsar dock undantagsfallen från försörjningskravet. Enligt 9-10 §§ framgår att det enbart är i fall där barn är anknytningsperson som försörjningskravet inte gäller. Detta innebär att din pojkvän inte kan medges uppehållsrätt så länge du inte uppfyller försörjningskravet. Samtidigt innebär det att barnet kan utgöra anknytningsperson när det är fött, och då gäller inte försörjningskravet (eftersom barnet då är anknytningsperson).

Slutsatsen är således att den nya lagen hindrar din pojkvän att få uppehållstillstånd genom anknytningen till dig så länge försörjningskravet inte är uppfyllt. Skulle du uppfylla försörjningskravet måste ert förhållande uppfylla kraven på seriositet som uppställts i UtlL, vilket det med mycket stor sannolikhet skulle göra. Skulle du inte uppfylla försörjningskravet måste ni vänta tills barnet är fött. Barnet kan då utgöra anknytningsperson åt din pojkvän (eftersom han är pappa), och då gäller inte försörjningskravet.

Möjlighet att komma till Sverige tidigare?

Ansökan om uppehållstillstånd ska ha ansökts och beviljats före inresa till landet (5:18 UtlL här ), och därför ser jag inte någon möjlighet för din pojkvän att komma hit innan barnet har fötts. Det görs dock undantag för flyktingar och andra skyddsbehövande som söker asyl, men det framgår inte av din beskrivning om din man är flykting eller inte.

Behöver ni ytterligare hjälp i detta ärende rekommenderar jag att ni vänder er till en av våra erfarna jurister, vilket enkelt bokas här: http://lawline.se/boka #sthash.Rp9mrOB9.dpuf. Det går också bra att ringa på 08-533 300 04.

Hoppas att svaret är till hjälp!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1206)
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (94235)