Vilka straff och påföljder vid narkotikabrott?

2021-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Vilken straff kan jag få om polisen med misstanke till marijuana för egen bruk, tar de mig ifrån körkortet och analys visar positiv. Kan straffet innefatta indragen körkort trots polisen var hemma hos mig, när det skede.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka vilka straff/påföljder som blir aktuella om man har begått ett narkotikabrott, specifikt om sitt körkort kan bli återkallat. Vidare så tolkar jag frågan som att du inte har kört bil när du blev ertappad med narkotika, och därmed inte gjort dig skyldig till rattfylleri.

Vilka straff?

För att svara på denna fråga så kommer jag att använda mig av Narkotikastrafflagen (NSL).

Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Är brott som avses i 1 § med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL).

Det ringa brottet reserveras huvudsakligen för gärningar som endast innefattat eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk, det är framförallt mängden narkotika som avgör om man har gjort sig skyldig till narkotikabrott av normalgraden eller ringa narkotikabrott. Straffen som man kan dömas till är antingen böter eller fängelse beroende på vilket brott man döms för.

Kan körkortet bli återkallat?

Transportstyrelsen ska återkalla körkort om man bryter mot trafikregler eller om man på annat sätt ser att man inte är lämplig att ha körkort. Reglerna om återkallelse av körkort finns i Körkortslagen. Ett körkortsingripande kan ske genom återkallelse av körkortet, detta kan ske med anledning av en brottslig gärning när det finns en dom (5 kap 1 § Körkortslagen).

En grund för återkallelse är om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhänseende inte bör ha körkort (5 kap 3 § punkt 5 Körkortslagen). Transportstyrelsen ska enligt denna punkten göra en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet.Om utredningen inte visar annat än att narkotikabruket varit en engångsföreteelse så kan personen inte få sitt körkort återkallat. Om utredningen däremot visade att personen har ett drogmissbruk så skulle den med stor sannolikhet leda till att det anses finnas en risk för misskötsamhet i nykterhetshänseende med följden att körkortet återkallas. Frågan om körkortsåterkallelse görs alltså genom en samlad bedömning av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gör alltså en individuell bedömning av varje fall och av den enskilde individen.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96397)