Vilka straff kan aktualiseras vid innehav av narkotika och bärande av kniv på allmän plats?

2017-03-26 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hejsan vart tagen förra helgen av polisen och hamnade i fyllecell, under visiteringen av mig så hittade dom en kniv och 8st tabletter extacy och ungefär 0.5g amfetamin samt att jag hade amfetamin i blodet. Förnekade allt men vet att jag kommer åka dit, undrar dock vad för straff kan jag vänta? Är tidigare ostraffad.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vilka straff som kan bli aktuella för olika narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen, den hittar du här. Regler om vilket straff som kan aktualiseras om du burit kniv finns i Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (även kallad Knivlagen), den hittar du här.

Enligt 1§ i Narkotikastrafflagen kan den som innehar eller använder narkotika dömas för narkotikabrott av normalgraden. Eftersom polisen hittat ecstasytabletter och amfetamin på dig samt amfetamin i ditt blod skulle du alltså möjligen kunna dömas för narkotikabrott av normalgraden. Straffet för narkotikabrott av normalgraden kan enligt 1§ Narkotikastrafflagen bli högst 3 års fängelse.

Om du istället skulle dömas för ringa narkotikabrott kan straffet bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Det framgår av 2§ i Narkotikastrafflagen.

Det som avgör om en gärning ska klassas som ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden är mängden och arten av narkotika samt övriga omständigheter. Cannabis är ett exempel på en narkotikaart som ofta ses som "mindre allvarlig", därför kan även ett lite större innehav av cannabis klassas som ringa narkotikabrott. Vid innehav av exempelvis heroin och kokain däremot, som klassas som mer allvarliga typer av narkotika, räcker en mycket liten mängd för att det ska bli fråga om narkotikabrott av normalgraden. Vad gäller mängden av narkotika framgår det av tidigare rättsfall att till exempel 5 ecstasytabletter sågs som ringa narkotikabrott medan innehav av 50 tabletter klassades som narkotikabrott av normalgraden.

Enligt 1§ i Knivlagen är det inte tillåtet att inneha kniv på allmän plats om avsikten med att bära kniv är att använda den vid brott mot liv och hälsa (till exempel misshandel). Detta förbud gäller alltså inte exempelvis en snickare som använder kniv i jobbet och därför bär kniv när hen åker till eller från jobbet.

Enligt 4§ i Knivlagen kan den som bryter mot knivförbudet i dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet anses som ringa utdelas inget straff. Bedöms brottet som grovt däremot så kan straffet bli fängelse i högst 1 år, det framgår av Knivlagens 4§ 2 stycket.

Det kan vara bra att komma ihåg att eftersom en domare alltid tar hänsyn till de speciella omständigheterna i varje enskilt fall när han eller hon bestämmer vilket straff som ska utdömas är det mycket svårt att säga exakt vilket straff du skulle kunna få. De lagar jag nämnt ger endast exempel på de högsta straffen som kan utdelas, straffen kan alltså bli lägre eller annorlunda än de som anges i lagen beroende på hur omständigheterna i övrigt ser ut i just ditt fall.

Hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (542)
2021-07-31 En snusdosa med oanade konsekvenser
2021-07-29 Är det olagligt att ha gabapentin i kroppen?
2021-07-27 Kan man ta med icke godkänd medicin in i Sverige?
2021-07-27 Får man ta med medicinsk marijuana till Sverige?

Alla besvarade frågor (94584)