FrågaFAMILJERÄTTFaderskap06/07/2023

Vilka skyldigheter och rättigheter har en förälder? Vem får vårdnaden om barnet?

En tjej har blivit gravid med mitt barn efter ”one night stand”. Vi har ingen vidare relation nu och jag har ångest att behöva bli förälder så här. Men det är inte barnets fel det är oskyldigt. Mamman har börjat nämna att hon vill ha ensam vårdnad över barnet och jag tror hon planerar saker. Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som pappa?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att du befinner dig i en jobbig sits och jag ska göra mitt bästa för att förklara vilka skyldigheter och rättigheter en förälder har. För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till bestämmelser som återfinns i föräldrabalken (FB).


Vem får vårdnaden om barnet?

Om föräldrarna till ett barn är gifta får båda föräldrarna vårdnad och faderskapet fastställs automatiskt till moderns make (6 kap. 3 § och 1 kap. 1 § FB). För föräldrar som inte är gifta, vilket jag antar att ni inte kommer vara, så krävs det att faderskapet fastställs genom s.k faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § FB). Om faderskapet blir fastställt kan du sen vända dig till rätten som kan besluta om att vårdnaden ska vara gemensam (6 kap. 5 § FB). Vårdnadsfrågan kan prövas på talan av antingen en av föräldrarna eller båda. Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Rätten beaktar med andra ord vad som är bäst barnet, med hänsyn till bl.a. Föräldrarnas samarbetsförmåga och barnets rätt till kontakt med båda föräldrar.


Vilka skyldigheter och rättigheter har vårdnadshavaren?

Vårdnadshavaren är den som ska tillförsäkra ett barn omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § och 2 § FB). Vårdnadshavaren har vidare både en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Personliga angelägenheter omfattar bl.a. boende, skola, vård och omsorg. När barnets föräldrar har gemensam vårdnad ska dessa beslut fattas av föräldrarna tillsammans (6 kap 13 § FB).


Barnets vårdnadshavare ansvarar vidare för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Vårdnadshavaren ska också se till att barnet står under uppsikt för att hindra att barnet orsakar skada för någon annan (6 kap. 2 § FB).


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i vårdnadsfrågan samt vilka rättigheter/skyldigheter en förälder har. Stort lycka till!


Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”