Vilka skyldigheter har jag som inte är vårdnadshavare?

2020-10-01 i Barnrätt
FRÅGA
Nu skriver jag åt en nära stående då ärendet är väldigt känsligt, hoppas det inte hindrar er att svara. Kortfattat så är frågan som följande: Vad har man för skyldigheter om man skriver över hela vårdnaden till den andre vårdnadshavaren? Detta sker i samförstånd mellan båda vårdnadshavarna. Ska lägga till att barnet ifråga bor idag på ett placeringshem och har en viss problematik som behandlas utav BUP idag. Tack på förhand för svar. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om man skriver över vårdnaden av ett barn så att det bara finns en vårdnadshavare. Samt att de i dagsläget, båda vårdnadshavarna, är överens om att vårdnaden ska gå över.

För den här typen av frågor så är oftast föräldrabalken (FB) den lag som blir tillämplig.

Det finns två sätt att skriva över vårdnaden. När vårdnadshavarna är överens så kan man skriva ett avtal om detta. Avtalet måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap 6 § FB). Grunden för avtalet och socialnämndens bedömning utgår alltid från barnets bästa.

Jag kommer i mitt svar inte gå in på hur man går tillväga när vårdnadshavarna inte är överens.

När man avsäger sig ansvaret som vårdnadshavare så leder det till att man inte längre får bestämma om barnet i många frågor. Den som har ensam vårdnad kommer att få bestämma t.ex. vilken förskola barnet ska gå i, om barnet ska genomgå någon typ av medicinsk behandling eller operation. Även mer juridiska frågor ställs bara till vårdnadshavaren bland annat om vilken försäkring man tecknar på barnet eller liknande.

Vid sidan av vårdnadshavande finns två ytterligare skyldigheter som förälder. De här skyldigheterna har man oavsett om man är vårdnadshavare eller inte.

I första hand så handlar det om en underhållsskyldighet (7 kap. FB). Skyldigheten för underhåll gäller oavsett om man är vårdnadshavare eller inte (7 kap. 2 § FB). Underhållet gäller fram tills barnet är 18 år gammalt och storleken bestäms utifrån vad barnet behöver och vad föräldern ekonomiskt kan betala (7 kap. 1 § FB).

Den andra skyldigheten består i barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med (6 kap. 15 § FB). Hur umgänget går till kan man få bestämt av domstol i de fall föräldrarna inte är samstämmiga (6 kap. 15a FB). Även här måste ett avtal godkännas av socialnämnden och bedömningen sker utifrån barnets bästa.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1681)
2021-04-22 Barn som inte vill umgås med förälder
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

Alla besvarade frågor (91430)