Vilka skyldigheter har jag som hyresvärd av andrahandsuthyrning när jag säger upp mitt hyresavtal med min hyresgäst?

Hej! Jag hyr ut en lägenhet i andra hand, men jag har inte för avsikt att flytta in i bostaden och vill där med säga upp kontraktet till min hyresvärd då jag bor i, nyttjar samt har kontrakt för en annan hyresrätt. Har förstått att jag måste meddela min hyresgäst skriftligt om att jag sagt upp mitt kontrakt, men blir kluven över huruvida jag har några skyldigheter gentemot min hyresgäst att fortsätta hyra lägenheten av min hyresvärd enkom för att hen ska få bo kvar där, eller får jag säga upp mitt kontrakt till min hyresvärd när jag vill och utan någon skyldighet att meddela varför jag ska säga upp det till min hyresgäst? För när jag säger upp mitt kontrakt blir väl hen också uppsagd i och med att jag har förstahandskontraktet? För övrigt så har min hyresgäst inte besittningsrätt än och det är 3 månaders uppsägning för både mitt kontrakt och för kontraktet mellan mig och min hyresgäst.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Vid uthyrning av en bostadslägenhet i andra hand tillämpas 12 kap. jordabalken (JB) (se 12 kap. 1 § JB). Vilka skyldigheter du har som hyresvärd vid uppsägning av hyresavtalet mellan dig och din hyresgäst beror på hyresförhållandets längd. Om hyresförhållandet varat längre än de särskilda perioder som anges nedanför kan din uppsägning förenas med krav på skriftlighet, orsaksförklaring samt beaktande av hyresgästens besittningsrätt. 

En uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet mellan dig och din hyresgäst har varat längre än tre månader följd från tidpunkten då uppsägningen äger rum (12 kap. 8 § första stycket JB). Det är viktigt att skilja på begreppen "hyresförhållande" och "hyrestid" i detta sammanhang. Hyresförhållande avser den sammanlagda tiden som hyresgästen faktiskt hyrt din bostadslägenhet. Hyrestid avser tiden för uthyrning av respektive avtal. Detta innebär att flera sammanhängande hyresavtal mellan dig och din hyresgäst kan medföra att hyresförhållandet uppgår till mer än tre månader. 

Om din hyresgäst självständigt brukat bostadslägenheten saknar denna person besittningsrätt om hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd (12 kap. 45 § första stycket första punkten JB). Med självständigt brukande menas enkelt förklarat att hyresgästen inte hyrt ut din bostadslägenhet som inneboende. Om hyresgästen har hyrt ut din bostadslägenhet som inneboende spelar det ingen roll hur länge personen hyrt ut din bostadslägenhet. Inneboende saknar nämligen alltid besittningsrätt (12 kap. 45 § första stycket punkt tre JB). Om din hyresgäst saknar besittningsrätt vid tillfället för uppsägningen måste du inte ange orsaken till varför hyresavtalet mellan dig och hen upphör att gälla (12 kap. 8 § andra stycket JB).

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”