Vilka skattekonsekvenser följer av att erhålla en bostadsrätt som gåva?

2019-10-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag köpte en lägenhet (bosstadsrätt) för 5,4 miljoner och tänker ta mina två barn som delägare för hälften av beloppet.Skulle det ske med en gåvobrev och godtagandet av föreningen?Eftersom det inte finns någon gåva och arvsskatt i Sverige, antar jag att inte det kommer att ha några skattekonsekvenser för barnen - korrekt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar reglerna i inkomstskattelagen. Jag kan kort inleda med att det räcker, precis som du säger, med ett gåvobrev för att ge bort bostadsrätten (se 6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Du ska även underrätta bostadsrättsföreningen.

Vad gäller vid gåva?

Du har helt rätt i att det inte finns någon gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § IL). Däremot finns det särskilda skatteregler när det gäller gåva. När en tillgång förvärvas genom gåva träder förvärvaren in i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det här betyder att förvärvaren tar över överlåtarens inköpspris och andra skattemässiga detaljer.

I ert fall är ena halvan av bostaden din och den andra halvan dina två barns i och med gåvan. Det innebär att dina barn har trätt in i den tidigare ägarens (din) skattemässiga situation med endast 50 % av värdet av ditt inköpspris. Dina barn tar alltså skattemässigt över 50 % av ditt inköpspris; alltså 2,7 mkr. Detta kommer att inverka på barnens kapitalvinst om de senare säljer bostadsrätten. Jag väljer att förklara närmare hur kapitalvinsten beräknas.

Hur ska en ev. kapitalvinst räknas?

Enligt 44 kap. 13 § IL beräknas kapitalvinsten i stora drag genom skillnaden mellan ersättningen för tillgången minskat med tillgångens omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsvärdet (inköpspriset) ökade med vissa andra utgifter.

Dina barns anskaffningsvärde för 50 % av bostadsrätten är 2.7 mkr som utgör 50 % av ditt inköpspris. Om dina barn senare säljer sin del av bostadsrätten kommer deras eventuella kapitalvinst att utgöra: deras erhållna ersättning subtraherat med 2.7mkr.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll