Vilka ska kallas till ett bouppteckningssammanträde?

Min make har avlidit. Vi har inga barn. Vi har ett testamente som säger att vi sitter i orubbat bo. När även jag har avlidit säger testamentet att i första hand ärver min systerson, i andra hand min syster och i tredje hand min avlidne makes brorsbarn.

Min avlidne make har 3 syskon i livet, 1 brorsbarn (som är med i testamentet), 1 avliden syster där mannen lever och hans 2 barn, samt 2 brorsbarnsbarnbarn,

På min sida finns systerson (som är med i testamentet), syster (som är med i testamentet) och min far.

Vem måste jag kalla till bouppteckning, vad ska handlingen innehålla, räcker det att kallelsen skickas rekommenderat och att det är mitt kvitto eller måste så kallade legala arvingar även skriva på ngt att man accepterar testamentet alt avsäger sig arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på LawLine med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar dels vilka som ska delges testamentet och vilka som ska kallas till bouppteckningssammanträdet, dels hur testamentet ska delges. Jag tolkar det som att det inte finns en boutredningsman. De relevanta bestämmelserna finns i Ärvdabalken (ÄB)

Vem ska kalla till bouppteckningssammanträdet?

Utgångspunkten är att den delägare i dödsboet som har den avlidnes egendom, boutredningsmannen eller den som har i uppgift att fullgöra testamentet (testamentsexekutor) ska kalla till bouppteckningssammanträde (20 kap. 2 § första stycket första meningen). Finns ingen sådan person ska den delägare som sammanlevde eller annars kan ta hand om egendomen kalla till sammanträde (20 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Vilka ska kallas till bouppteckningssammanträdet och vad ska kallelsen innehålla?

Samtliga delägare i dödsboet, eventuell make eller sambo och efterarvingar ska kallas till sammanträdet (20 kap 2 § första stycket andra till tredje meningen). Detta borde innebära att den avlidnes föräldrar (om de är i livet) eller annars syskon eller syskonens barn bör kallas, då dessa är arvingar (2 kap. 2 § ÄB). Även de som ska ärva efter dig enligt testamentet borde kallas, men annars ingen släckt från din sida. Kallelsen i sig ska inte innehålla mer än tid och plats för det planerade sammanträdet och bör vara tydlig i att det rör sig om ett bouppteckningssammanträde efter den avlidne (20 kap. 2 § första stycket första meningen ÄB).

Hur ska arvingarna delges testamentet?

För att man ska kunna kräva sin rätt av testamentet krävs det antingen att den avlidnes arvingar godkänner testamentet eller att de har delgivits testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Detta kan göras genom att en kopia på testamentet skickas till arvingarna. De är då arvingarna som ska bestrida testamentet ifall det skulle vara lagstridigt (14 kap. 5 § ÄB)

Sammanfattning

Alla delägare ska kallas till bouppteckningssammanträdet. I detta fall den avlidnes föräldrar, syskon eller syskonbarn och de som ska ärva efter dig enligt testamentet. Kallelsen behöver i sig bara innehålla tid och plats för sammanträdet. I samband med kallelsen kan du även bifoga en kopia på testamentet till arvingarna, för att vara säker på att allt sker rätt.

Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”