Vilka ska kallas till en bouppteckningsförrättning?

FRÅGA
Hej!Min far avled i december med hans fru, tillika min mor, är efterlevande. Jag hade en bror som avled för åtta år sedan. Hans maka och deras barn lever fortfarande. Min far har också en bror i livet.Ska någon av dessa personer kallas till bouppteckningsförrättningen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler om bouppteckning återfinns i 20 kap. ärvdabalken (ÄB). En bouppteckningsförrättning ska som huvudregel förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB).

Samtliga dödsbodelägare ska kallas till en bouppteckningsförrättning (20 kap. 2 § första stycket ÄB). En dödsbodelägare kan till exempel vara en efterlevande make eller sambo, legal arvinge eller en universell testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Att vara dödsbodelägare innebär att man har rätt till arv från det aktuella dödsboet. En efterlevande make eller sambo ska emellertid alltid kallas till en bouppteckningsförrättning, oavsett om denne är dödsbodelägare eller inte (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Det här innebär att din fars fru (din mor) som är efterlevande make, ska kallas till förrättningen.

Därutöver ska även efterarvingar kallas till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Att vara efterarvinge innebär att man har rätt till arv först när dödsbodelägaren har avlidit. Du och din bror är gemensamma bröstarvingar, vilket innebär att ni har efterarvsrätt på efterlevande makes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § första stycket och 3 kap. 2 § ÄB). Du skriver emellertid att din bror har avlidit. Då träder istället din brors avkomlingar (hans barn) i hans ställe, så kallad istadarätt (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Du och din brors barn är således efterarvingar, vilket i sin tur innebär att ni ska bli kallade till bouppteckningsförrättningen.

Sammanfattningsvis, ska efterlevande maken (din mor), din brors barn och du kallas till bouppteckningsförrättningen. Bouppteckningen ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (997)
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?
2020-09-15 Hur får man reda på hur det går med en bouppteckning?
2020-09-08 Vem betalar för advokatkostnader vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (84172)