Vilka ska kallas till bouppteckningsförrättningen?

FRÅGA
Hej! Får man göra en bouppteckning utan att båda föräldrar och syskon är närvarande? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bouppteckningen
En bouppteckning är en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen är obligatorisk och ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet, jfr 20 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB).

Kallelsebevis
Ett kallelsebevis är ett bevis på att någon har blivit kallad till en bouppteckningsförrättning. Det är lämpligt att det står att det inte är nödvändigt att komma till förrättningen eftersom att den ändå kan äga rum. Om någon som ska vara kallad inte har varit närvarande vid förrättningen ska ett bevis om kallelse bifogas bouppteckningen (20 kap. 3 § andra stycket ÄB).

Vilka ska kallas till bouppteckningsförrättningen?
Dödsbodelägare är förutom make / sambo också arvingar och universella testamentstagare (dvs. personer som får ärva i testamentet), se 18 kap 1 § ÄB.

Av 2 kap. 1 § ÄB framgår att arv enligt den legala arvsordningen i första hand tillfaller den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn. För att arvet ska tillfalla föräldrar eller syskon till den avlidne krävs det att det inte finns några barn eller barnbarn som kan ta del av arvet. För att den legala arvsrätten ska aktualiseras för den andra arvsklassen, dvs. föräldrar och syskon, krävs det att arvlåtaren inte har några bröstarvingar.

När bouppteckningen förrättas ska alltså samtliga dödsbodelägare kallas i god tid för att kunna närvara. Föräldrar eller syskon som inte ärver något enligt den legala arvsordningen är inte dödsbodelägare och behöver därför inte kallas till bouppteckningen. Däremot är det inte olagligt att närvara vid en bouppteckning trots att man inte är dödsbodelägare om övriga samtycker till närvaron. Det är ganska vanligt att dödsbodelägare har ombud eller närstående med sig. Om föräldrar och syskon däremot är dödsbodelägare ska de kallas till bouppteckningen, men det finns inget närvarokrav. Det måste dock framgå att de har blivit kallade genom kallelsebevis (se ovan).

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1123)
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
2021-11-16 Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97355)