Vilka regler tillämpas vid gränsöverskridande arv?

FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som gäller om man är svensk medborgare och är bosatt i Sverige och ärver ett arv från Finland där arvsskatt finns.Är det landet man bor i som styr eller landet arvet kommer ifrån?Är det någon skillnad om man har dubbla medborgarskap?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gränsöverskridande arv inom EU tillämpas EU:s arvsförordning. Hänvisningar nedan är till denna förordning.

Det land där den avlidne har sin hemvist, är det land vars lagar ska tillämpas vid arv (art. 21). Om arvslåtaren är bosatt och har sin hemvist i till exempel Finland, är det således Finlands lagstiftning som tillämpas.

Det finns dock en möjlighet till att välja lag. Arvslåtaren kan då välja att lag i det land som denne är medborgare i, ska vara den tillämpliga lagen (art. 22). Det innebär att om en person är medborgare i både Finland och Sverige, finns det möjlighet att välja mellan dessa länders lagstiftning. Lagvalet ska uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i förordnandet.

Den valda lagens regler ska sedan tillämpas i fråga om giltigheten för den handling där lagvalet har skett (art. 22 3). Det innebär att om lagvalet faller på Sverige och lagvalet sker genom testamente, måste testamentet vara giltig enligt svensk lagstiftning - alla formkrav måste vara uppfyllda.

Sammanfattningsvis tillämpas lagarna i det landet där den avlidne har sin hemvist, om inte denne har gjort ett lagval om annan lands lag.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (780)
2020-01-27 Behöver man betala arvsskatt om man är bosatt i annat landet?
2020-01-26 Avsägelse av rätt till arv och ogiltigt avtal?
2020-01-26 Vilket lands lag tillämpas på min kvarlåtenskap?
2020-01-15 Kan jag ge bort och använda mina pengar hur jag vill?

Alla besvarade frågor (76635)