Vilka regler gäller vid byte av efternamn?

Hej. Jag vill byta till ett efternamn som fanns 4 generationer tillbaka i släkten. Mormors mormor hette namnet samt hennes föräldrar. Namnet är ***** von ***** och 144 personer bär det. Räknas det som dubbelnamn och borde namnbytet gå igenom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som blir tillämplig vid frågor gällande namnbyte är lag (2016:1013) om personnamn. Enligt 3 § ska den som vill förvärva eller ändra ett personnamn ansöka om detta hos Skatteverket, och den ska framställas i skriftlig form enligt 37 §. Det finns det en lättnadsregel i 18 § med två krav som talar för att det som utgångspunkt ska vara möjligt och tillåtet att byta till ett familjenamnsom som har funnits inom släkten i rakt uppstigande led i minst två generationer (kravet är här uppfyllt genom att din mormors mormor samt hennes förälder bar namne). Det får dock inte vara längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka, räknat från och med personens föräldrar (vilket för din del stämmer då din mormors mormor blir just fyra generation i uppståigande led räknat från din mor).

Det ska enligt min bedöming alltså inte finnas några hinder för dig att byta till det namnet du önskar, men det är i slutändan upp till skatteverket att göra en individuell prövning där t.ex skyddsvärda skäl för vissa namn enligt 15 § och 23 § kan komma att beaktas. Skulle du mot all förmodan få namnbytet nekat så kan du alltid överklaga skatteverkets beslut i enlighet med 42 §. Namnet som du anger ska, om jag har uppfattat namnet rätt, inte enligt min mening räknas som ett dubbelt efternamn, men det spelar - som nyss redovisat för - ingen roll för de ändamål du önskar nå.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo