Vilka regler gäller i häkte?

Hej, min blev pojkvän gripen i samband med en husrannsakan i hans bostad och jag är ganska säker på att han är misstänkt för grovt narkotikabrott.

Han är idag ca 20,5 år gammal.

Det enda jag kan komma fram till som är förmildrande i hans fall är att han är under 21. Jag undrar dock vad som händer om förundersökningen tar tid och han döms efter det att han fyllt 21. Räknar man ålder vid gripande eller vid dom?

Hur lång tid kan man i snitt förvänta sig att det tar inna rättegång och dom ställs?

Jag förstår att han troligen kommer att hållas inlåst under denna tid och om jag förstått rätt så räknas inte häktningstid in i strafftiden?

Jag har skrivit ett brev till kriminalvårdens journalarkiv då jag inte vet vart han sitter häktad. Om systemet fungerar som det ska så vidarebefordras brevet till honom.

I brevet har jag bifogat mitt nummer och adress så att han kan ringa mig.

Har han rätt till ett sådant samtal eller hur startar man kontakt med en intagen då han inte har några pengar att ringa för eller skrocka brev med?

Jag vill få tag i honom så att han kan berätta för mig om han önskar kontakt med någon särskild advokat, annars gissar jag att han automatiskt paras ihop med en offentlig försvarare som i sin tur tar kontakt med honom?

Jag har även läst att han måste vara den som ansöker om att kunna få besök av mig. Jag är tidigare dömd för ringa narkotikabrott och läste att besöksformen kan påverkas av detta eller att de till och med kan neka besök?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har i mitt svar till dig valt att dela upp det då du har flera saker du undrar över.

"Han är idag ca 20,5 år gammal. Det enda jag kan komma fram till som är förmildrande i hans fall är att han är under 21. Jag undrar dock vad som händer om förundersökningen tar tid och han döms efter det att han fyllt 21. Räknar man ålder vid gripande eller vid dom?"

För den som begått brott innan vederbörande fyllt tjugoett år ska hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § Brottsbalken). Som framgår av bestämmelsen beaktas det hur gammal din pojkvän var när han utförde brottet, inte hur gammal han är när domen väl vinner laga kraft.

Hur lång tid kan man i snitt förvänta sig att det tar inna rättegång och dom ställs?

Tyvärr är det en fråga som är i princip omöjlig att besvara. Det finns bestämmelser om att en förundersökning ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger (23 kap. 4 § Rättegångsbalken). I praktiken kan det dock i vissa fall ta väldigt lång tid, speciellt om det är ett mål som är komplicerat och många inblandade. I din pojkväns fall rör det sig eventuellt om ett grovt narkotikabrott varvid det även kan ta tid för analys av eventuella beslag. Det händer, även om det inte är säkert att så sker i din pojkväns fall, att det tar flera år från gripande till dom. Sverige har tyvärr ingen bortre tidsgräns för hur länge en misstänkt kan vara häktad.

Jag förstår att han troligen kommer att hållas inlåst under denna tid och om jag förstått rätt så räknas inte häktningstid in i strafftiden?

Den tid som din pojkvän sitter häktad ska räknas av från strafftiden (19 § lag om beräkning av strafftid m.m.). Det innebär att en dag i häkte motsvarar en dag i fängelse som räknas av.

Jag har skrivit ett brev till kriminalvårdens journalarkiv då jag inte vet vart han sitter häktad. Om systemet fungerar som det ska så vidarebefordras brevet till honom. I brevet har jag bifogat mitt nummer och adress så att han kan ringa mig. Har han rätt till ett sådant samtal eller hur startar man kontakt med en intagen då han inte har några pengar att ringa för eller skrocka brev med?

Tyvärr finns det ingen rättighet för en intagen i häkte att ringa något telefonsamtal. Det kan även vara så att din pojkvän är belagd med restriktioner som förbjuder kontakt med omvärlden. Restriktioner är förhållandevis vanliga, framförallt i mål som det du tror att han är misstänkt för.

Om din pojkvän har restriktioner får han som utgångspunkt inte ringa någon och all in- och utgående post läses och kontrolleras. Det kan dock vara så att förundersökningsledaren eller åklagaren kan bevilja att han får ringa ett bevakat samtal. Det är dock ingen rättighet utan bara en möjlighet.

Min rekommendation är att du avvaktar något och inväntar om din pojkvän besvarar det brev du har skickat. Min erfarenhet är att det fungerar att skicka brev till en intagen via journalarkivet, men att det kan ta tid. Som intagen i häkte finns det ibland möjlighet att arbeta för att få lite pengar, i annat fall har din pojkvän rätt till ett häktesbidrag om 90 kr i veckan (6 kap. 2 § FARK Häkte).

Jag vill få tag i honom så att han kan berätta för mig om han önskar kontakt med någon särskild advokat, annars gissar jag att han automatiskt paras ihop med en offentlig försvarare som i sin tur tar kontakt med honom?

Din pojkvän kommer att tilldelas en offentlig försvarare men redan i det skedet få frågan om det är någon särskild han önskar som försvarare, det är således inget du har någon skyldighet att engagera dig i. Eftersom din pojkvän redan är häktad har han redan tilldelats en försvarare.

Ofta kan den som är häktad be sin försvarare att kontakta flickvän och familj för att de ska veta vart vederbörande befinner sig. Så förhoppningsvis kanske hans advokat hör av sig snart.

Jag har även läst att han måste vara den som ansöker om att kunna få besök av mig. Jag är tidigare dömd för ringa narkotikabrott och läste att besöksformen kan påverkas av detta eller att de till och med kan neka besök?

Om din pojkvän har restriktioner är utgångspunkten att han inte får ta emot besök. Om sådana ändå beviljas sker de bevakade, antingen i närvaro av polisman eller kriminalvårdspersonal.

Om din pojkvän inte har restriktioner eller när de väl släpps måste han skicka en blankett om samtycke för besök till dig (3 kap. 21 § FARK Häkte). Det innebär att du måste samtycka för tillstånd till besök eller telefonsamtal. Hur det sedan fungerar varierar från häkte till häkte. Ofta finns det ett visst antal besökstider per vecka och du kan som godkänd besökare ringa och boka tid. Din pojkvän får ta emot besök i den utsträckningen det lämpligen kan ske. Dock får besök vägras om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll (3 kap. 1 § Häkteslagen). Den kontroll som kan aktualiseras är visitation av dig, övervakning av besöket i närvaro av kriminalvårdstjänsteman eller att besöket äger rum med en glasruta emellan er.

Tyvärr är Kriminalvården väldigt restriktiva med att bevilja besök av någon som missbrukar narkotika. Även om du kanske inte rent faktiskt missbrukar narkotika är det tyvärr den slutsats Kriminalvården kommer att dra, mot bakgrund av din dom. Av de allmänna råden till häkteslagen framkommer dock att kontrollerade besök kan medges av närstående som har narkotikamissbruk, om riskerna kan hanteras genom kontroll. Med närstående avses den intagnes make/maka, barn, föräldrar och syskon samt annan person än någon av dessa, om vederbörande har en så nära relation till den intagne att hen bör betraktas som närstående. Om ni inte är gifta eller sambo kan du således i vilket fall räknas som närstående och förhoppningsvis medges åtminstone bevakade besök.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo