Vilka regler gäller för uthyrning av en bostad?

2019-02-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej jag undrar vad det gäller för regler om jag köper en villa och sen hyr ut den?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I alla hyresförhållanden gäller 12 kap. jordabalken. Denna lag reglerar allt som har att göra med uppsägningstid, hyra, besittningsrätt och så vidare. Om man är en privatperson som endast hyr ut en lägenhet/villa så kommer dock lagen om uthyrning av egen bostad att gälla före jordabalken.

Detta betyder att om det finns regler i både jordabalken och lagen om uthyrning av egen bostad som behandlar samma fråga så kommer reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad att gälla. Om regler finns i jordabalken, men motsvarande inte finns i lagen om uthyrning av egen bostad så kommer dessa regler i jordabalken att gälla (1 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad).

Regler som specialregleras i lagen om uthyrning av egen bostad:

- När man hyr ut en privat bostad så har inte hyresgästen besittningsrätt. Detta betyder att hyresgästen inte har en rätt till förlängning av kontraktet efter att det är uppsagt, vilket man skulle ha haft enligt jordabalken.- Angående uppsägningstid när hyresavtalet gäller för obestämd tid så är denna 1 månad för hyresgästen och 3 månader för dig som hyresvärd (3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad).- Om hyresavtalet gäller för bestämd tid så behövs det inte sägas upp, utan det upphör att gälla efter tiden har gått ut. Om man vill säga upp kontraktet innan tiden har gått ut så gäller dock uppsägningstiden på en månad för hyresgäst och tre månader för hyresvärd (3 § första stycket lagen om uthyrning av egen bostad).


Saker som inte specialregleras i lagen om uthyrning av egen bostad, och där jordabalkens regler därför är tillämpliga är till exempel:


- Grunderna för förverkande (12 kap. 42 § jordabalken)- Hyresgästens användning av villan (12 kap. 23-27 § jordabalken)- Bestämmelser om hyran (12 kap. 19-22 § jordabalken)

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1341)
2019-05-24 Vilka handlingar är ansvargrundande för hyresgäst?
2019-05-23 Är jag ansvarig för skador som fanns på lägenheten innan jag flyttade in?
2019-05-23 Hur mycket ljud får man göra ifrån sig i en hyreslägenhet?
2019-05-23 Får hyresvärden säga upp avtalet på grund av husdjur?

Alla besvarade frågor (69289)