Vilka regler gäller för hyra av parkeringsplats i en bostadsrättsförening?

2021-03-22 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vilka regler gäller för hyra av P-plats i en bostadsrättsförening? Hyrestid, uppsägning m.m.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna vad gäller hyra av parkeringsplats i en bostadsrättsförening kan se olika ut beroende på vilken bostadsrättsförening det är.

Stadgarna

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler som beslutas av föreningsstämman, det högsta beslutande organet inom en bostadsrättsförening. 9 kapitlet 5 § bostadsrättslagen fastslår vad som måste finnas med i bostadsrättsföreningens stadgar. Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan stämman dock besluta om att införa ytterligare punkter som ska reglera bostadsrättsföreningen, exempelvis hur föreningen ska fördela sina parkeringsplatser. Om det då till exempel står att varje lägenhet har rätt att nyttja ett visst antal parkeringsplatser eller att det föreligger två månaders uppsägningstid är styrelsen skyldig att rätta sig efter detta.

Om frågan om parkeringsplatser inte finns reglerat i stadgarna är det upp till styrelsen i varje enskild bostadsrättsförening att skapa egna regler och rutiner för uthyrning av garage- och parkeringsplatser. Det bör då finnas en tydlig policy för nyttjande så att samtliga intresserade vet vad som gäller.

Nyttjanderättsavtal

Styrelsen kan även välja att upplåta parkeringsplatser till de boende mot betalning, och då upprättas ett nyttjanderättsavtal där reglerna i 8 kapitlet jordabalken gäller i tillämpliga delar (en upplåtelse av parkering utomhus är i juridisk mening ett så kallat lägenhetsarrende enligt 8 kap. 1 § JB). Då får du istället se till detta avtal, där alla viktiga regler ska finnas med.

Jag rekommenderar att du kollar upp stadgarna i den specifika bostadsrättsföreningen och eventuellt ser över huruvida det föreligger en policy som just reglerar regler och frågor vad gäller uthyrning av p-plats.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!

Lycka till och allt gott,

Suana Tafic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1242)
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister
2021-09-12 Köpare får ej av säljare tillträde till bostadsrätt på avtalad dag.

Alla besvarade frågor (95675)