FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 04/02/2019

Vilka regler gäller för hemgångskontroll?

På våran arbetsplats brukar securitsavakter stå utanför stängslet när vi slutar för dagen och kontrolerar om vi har tagit något, dom säger att vi är skyldiga att visa upp väskor och kassar så att dom kan granska innehållet men jag har för mig att dom inte har den befogenheten

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hemgångskontroller är något som inte är förhållandevis vanligt bland annat vid butiksjobb. Hemgångskontroller är i regel förhandlade och förankrade med fackförbundet men finns inte reglerat närmre i lag. Den enda reglering som finns är i princip att det i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, FAP 573-1, stadgas att hemgångskontroll och liknande bevakning inte är att anse som butikskontroll (3 kap. 3 § FAP 573-1). Lydelsen innebär i regel att personal som utför hemgångskontroll ska vara uniformerad.

Generellt vid hemgångskontroller är att de är "frivilliga", vilket innebär att väktaren inte får titta i din väska utan tillstånd från dig. En väktare som utför hemgångskontroll brukar således be om att få titta i din väska, en fråga du kan svara ja eller nej på. Om du svarar nej kommer väktaren sannolikt att anteckna det och informera din arbetsgivare.

Mitt svar på din fråga är därmed att väktaren (under förutsättning att hemgångskontroller är beslutade och förhandlade) får lov att be om att titta i din väska. Däremot är det upp till dig om du vill öppna din väska eller inte. Kontrollerna är frivilliga och det ska du informeras om. Likväl bör din arbetsgivare ha informerat sin personal om att det kan förekomma hemgångskontroller, att de är frivilliga och de får inte användas för att hota med (t.ex. genom att påstå att det skulle vara saklig grund för uppsägning att inte visa upp innehållet i sin väska).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”