Vilka regler gäller för förskott av arv? Vilka rättigheter har min make till egendom som jag har ärvt?

Har 2 frågor.

Hur går processen till för arvsförskott? Mina föräldrars hus i åtanke.

När jag gifte mig med barnens far för 3 år sedan, vilka rättigheter fick jag då med tanke på huset mm? Om/när vi skulle skilja oss.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är lite osäker på vad du menar när du frågar hur "processen" för arvsförskott går till så om du känner att du inte fått svar på din fråga får du gärna använda kommentarsfunktionen här nedanför så kan jag utveckla mitt svar ytterligare om det behövs.

Ett barn har ingen laglig rätt att få ut något arv efter sina föräldrar i förskott, dvs. innan föräldrarna har avlidit. De regler som finns kring arvsförskott talar endast om ifall en gåva som en förälder givit sitt barn under förälderns livstid ska avräknas som ett förskott på barnets arv efter den föräldern eller inte när föräldern sedan går bort.

Av Ärvdabalkens 6 kap. 1§ 1 stycket framgår att allt det, som är av lite större ekonomisk betydelse, som en förälder under sin livstid ger till sina barn ska räknas som förskott på barnens arv. Detta gäller så länge inte föräldern uttryckligen skriver i ett gåvobrev eller liknande dokument att gåvan inte ska räknas som förskott på arv.

Om du är gift då du ärver dina föräldrars hus så räknas huset som ditt och din makes gemensamma giftorättsgods. Det innebär att vid en eventuell skilsmässa så har din man rätt till hälften av huset. Detta framgår av Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§, 10 kap. 1§ och 11 kap. 3§.

Om du eller dina föräldrar vill undvika att din man vid en skilsmässa ska få ta del av huset, och eventuell annan egendom som du ärver av dina föräldrar, så är det viktigt att dina föräldrar tänker på att upprätta ett testamente där det tydligt framgår att huset etc. ska vara din enskilda egendom. Egendom som är din enskilda egendom delas inte upp mellan dig och din man vid en eventuell skilsmässa, du får istället behålla all din enskilda egendom själv.

Om dina föräldrar skulle vilja ge dig deras hus i gåva redan innan de går bort så är det också viktigt att de tänker på att ge dig huset som enskild egendom, om ni vill undvika att din man får ta del av huset vid en eventuell skilsmässa. Om dina föräldrar ger bort huset till dig i gåva kan de göra huset till din enskilda egendom genom att upprätta ett gåvobrev där det tydligt framgår att huset ges till dig med villkoret att det ska vara din enskilda egendom.

Hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning