Vilka regler finns för lägenhetsbyte av hyresrätt

2019-09-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag har ansökt om lägenhetsbyte med en person som hyr av samma hyresvärd. Han har en fyra och behöver mindre och billigare hyra. Jag har en trea och behöver en större lägenhet eftersom barnen växer och är numera tonåringar som behöver dela rum.Hyresvärden nekar bytet då hen inte anser att jag uppfyller hyresvärdens grundkrav. Det är allt som står i beslutet. I nuläget har jag en hyra på 9 742 kronor per månad. Min nya hyra skulle bli 11 272 kronor per månad. Min lön på 100% ligger på 27 000kr före skatt. Men jag har intygat om sambo via familjebevis och lämnat hans inkomstuppgifter. Har de rätt att neka bytet? Vi har bott hos samma hyresvärd i snart 10 år och aldrig varit sen med en hyra. Ökningen skulle ligga på ca 1500kronor per månad.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du undrar om din hyresvärd har rätt att neka dig ett lägenhetsbyte. Detta regleras i vad som kallas hyreslagen, kapitel 12 i jordabalken (JB). Eftersom jag inte vet vad hyresvärdens grundkrav är exakt blir det svårt för mig att svara rakt på din fråga, men jag ska försöka förklara vilka regler som gäller för lägenhetsbyten och vad jag tror om ditt fall!

För att få godkänt att byta lägenhet krävs

* att man har ett förstahandskontrakt
* att man har beaktansvärda skäl
* att bytet kan ske utan olägenhet för hyresvärden, eller att inga särskilda skäl talar emot bytet (12 kap. 35 § JB).

Beaktansvärda skäl brukar oftast vara att man behöver en annan storlek på lägenheten, lägre hyra eller lägenhet på annan ort av någon anledning. Eftersom du har behov av fler rum på grund av att familjen bör dina skäl definitivt ses som beaktansvärda sådana. I ditt fall verkar det vara sista punkten som är problemet.


Vad innebär olägenhet eller särskilda skäl emot bytet?

Om bytet skulle innebära påtaglig olägenhet för hyresvärden så får denne neka bytet, eller om särskilda skäl talar emot. Särskilda skäl skulle kunna vara om hyresvärden misstänker att bytet sker mot betalning av svarta pengar.

Påtaglig olägenhet kan t.ex. vara för låg inkomst, dålig kreditvänlighet eller att hyresgästen inte är skötsam. Alla hyresvärdar har olika inkomstkrav, men hos många brukar ett riktmärke vara att hyresgästen ska tjäna minst tre gånger hyran före skatt (ibland mer, ibland mindre). Kanske är grundkravet baserat på något liknande? I ditt fall skulle det betyda att du hade behövt en månadslön på 33 816 kr (3x11 272 kr) för den nya lägenheten. Du nämner att du lämnat din sambos inkomstuppgifter. Om det bara är du som står på kontraktet så är det bara du som kan bli betalningsskyldig, inte din sambo - därför räknas oftast sambons inkomstuppgifter inte med.

Vad kan du göra?

Ring och prata med din hyresvärd! Ta reda på exakt vad grundkraven är och varför du inte uppfyller dem. Om det gäller inkomsten, fråga om det finns något du kan göra. En möjlighet kanske kan vara att din sambo står som borgensman, alltså förbinder sig till att betala hyran om du inte skulle göra det.

Skulle din hyresvärd fortsätta att neka dig kan du söka tillstånd hos hyresnämnden som istället fattar beslut i frågan! Det gör du genom att fylla i en blankett som finns på deras hemsida.

Jag önskar dig lycka till med lägenhetsbytet och hoppas du får igenom det! Hör av dig igen om det skulle dyka upp mer funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81795)