Vilka rättigheter till umgänge mellan barn och förälder finns?

2017-07-22 i Barnrätt
FRÅGA
Undrande pappa. Vilken rätt har min son och jag till att ha umgänge med varandra. Har vi någon rätt att överhuvudtaget skapa några som helst band till varandra. Min son är nu två år, jag och mamman var separerade innan han föddes. Detta var grunden till att hon automatiskt tilldelades ensam vårdnad. Har gång på gång under två års tid försökt att skapa ett föräldraband till min son. Detta är omöjligt då jag hela tiden blir motarbetad av både mamman och socialtjänsten. Under två år har mamman låtit min son och mig umgås några gånger. När jag och pojken börjat skapa ett litet band till varandra har hon avbrutit våran kontakt i några månader igen. Som bäst har jag fått träffa honom sammanhängande under sju veckor i rad. Varje gång varade i ca fyra fem timmar. För att sen igen av henne avbrytas för att jag inte varit enig med henne i allt hon tycker. Jag hade en egen mening som inte stämde med hennes. Detta har inträffat gång på gång och uppehållen i umgänget har varat upp till fyra månader för att sedan återtas. Jag och min son kommer väldigt bra överens med varandra. Vi har mycket lätt att förstå varandra. Men det här att vi får umgås för att sen igen inte får det gör att vi glidit isär. Har upplevt denna tid som mycket frustrerande vilket då har bidragit till en del ilska i form av dåligt valda ord. Upplever denna form av umgänge som psykiskt mycket påfrestande. Har försökt få hjälp av familjerätten att ordna någon form av schema för vårat umgänge. har vi inga rättigheter?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med (se 6 kap. 15 § föräldrabalken). Ansvaret för att umgänget blir av ligger hos båda föräldrarna, alltså även mamman.

Man kan gå till domstol och begära att en domstol fastställer umgänget mellan barnet och umgängesföräldern (se 6 kap. 15 a § föräldrabalken). Detta kan behövas om den ena föräldern inte uppfyller barnets rätt till umgänge. Familjerätten är inte detsamma som en domstol som tingsrätten. Om du vill begära att få umgänget fastställt skulle jag råda dig att kontakta en jurist som kan förklara hur du går tillväga och var du ska vända dig. Du kan begära gemensam vårdnad i samma process om du vill göra det.

Att försvåra umgänge med umgängesföräldern är en omständighet som kan leda till att vårdnadshavaren förlorar vårdnaden om barnet. Om du får umgänget fastställt och mamman ändå inte följer det som domstolen har beslutat kan det finnas skäl för domstolen att ge er gemensam vårdnad eller t.o.m dig ensam vårdnad, beroende på de övriga omständigheterna (se 6 kap. 5 § föräldrabalken). Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande i frågor om vårdnad och umgänge.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94327)