FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/03/2018

Vilka rättigheter och skyldigheter har man vid ensam vårdnad om barn?

skyldigheter och rättigheter vid ensamvårdnad ang umgänge och liknade?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga är väldigt bred och omfattande, vilket gör att jag enbart kommer kunna ta upp några allmänna huvudpunkter vid ensam vårdnad av barn. Det bör även påpekas att varje fråga om barn ska utgå från vad som är barnets bästa, vilket är olika för varje enskilt barn, därmed blir svaret väldigt allmänt hållet.

Frågor om barn, vårdnad, umgänge och boende regleras i föräldrabalken (FB).

För alla beslut som gäller barn ska barnets bästa vara avgörande. Det innebär att man ska ta hänsyn till:
- Om det finns risk för att barnet utsätts för övergrepp
- Om det finns risk att barnet olovligen förs bort
- Om det finns risk att barnet hålls kvar
- Om det finns risk att barnet far illa

Detta ska vägas mot att det anses vara bra för barnet att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar om det är möjligt. Utöver det ska man även ta hänsyn till vad barnet vill utifrån barnets ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB.

Skyldigheter som vårdnadshavare
Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för att tillgodose barnets personliga förhållanden, att barnet får omvårdnad, trygghet, en god fostran, att barnet behandlas bra och inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Vårdnadshavaren har även ansvar för att barnet får tillräcklig tillsyn, försörjning, utbildning och uppsikt, 6 kap. 1 § och 2 § FB.

Detta utgör de allmänna skyldigheterna för den som har ensam vårdnad om barnet. Alla beslut som rör barnet ska alltid vara utifrån barnets bästa.

Som ensam vårdnadshavare har man även rätt och skyldighet att själv bestämma i frågor som rör barnet. Ju äldre och mognare barnet blir ska dock allt större hänsyn tas till vad barnet vill, 6 kap. 11 § FB.

Boende
Som ensam vårdnadshavare bor barnet som huvudregel hos vårdnadshavaren, 6 kap. 14 a § FB.

Umgänge
Barnet har dock rätt att får umgås med den förälder som inte har vårdnad över barnet, vilket kan ske på olika sätt, 6 kap. 15 § första stycket FB.

Den ensamma vårdnadshavaren har ett gemensamt ansvar tillsammans med den andra föräldern att se till att umgänge kommer till stånd med den andra föräldern som inte har vårdnad för barnet. Det gäller även för umgänge med sådana personer som står särskilt nära barnet.

Den som har den ensamma vårdnaden av barnet har i dessa lägen även skyldighet att lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget, 6 kap. 15 § FB.

Underhåll
Båda föräldrarna, alltså även den förälder som inte har vårdnad över barnet, är skyldiga att svara för underhåll åt barnet utifrån vad barnet behöver och vad som är möjligt utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. Den som har ensam vårdnad av barnet har rätt att få underhållsbidrag från den andre föräldern, 7 kap. 2 § FB.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga! Om inte annat är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000