Vilka rättigheter har min tidigare sambos barn gentemot mig?

Jag äger huset , separerar med min sambo för 3år sedan . F.d sambo dör, kan då hans dotter kräva att hon har laglott i huset ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

När det gäller regleringen av sambos så finner vi detta i sambolagen (2003:376). När ett samboförhållande upphör är det samboegendomen som ska ingå i en bodelning. Vad som utgör samboegendom är den bostad och den egendom som införskaffats för gemensamt bruk. (3 §, 5 § och 8 § sambolagen) Från din fråga framkommer det att det är du som äger huset, vilket inte nödvändigtvis gör att huset inte utgör samboegendom. Det är som sagt avgörande huruvida du införskaffat huset för gemensamt bruk eller inte. Skulle du ha köpt huset innan du ingick samboskap är det mer troligt att huset inte utgör samboegendom. Huset kan dessutom ej anses utgöra samboegendom om det exempelvis tillfallit dig genom gåva eller testamente förutsatt att det ska anses utgöra din enskilda egendom (4 § sambolagen). Preskriptionstiden för en bodelning när ett samboskap upphör är 1 år (8 § sambolagen). Så om huset skulle anses utgöra samboegendom, och du och din tidigare sambo ej gjort en bodelning vid separationen, så har preskriptionen i ditt fall inträtt vilket gör att dottern till din tidigare sambo inte har någon laglott i huset. Om huset inte anses utgöra samboegendom så kommer dottern inte heller här ha rätt till en andel i huset.

Sammanfattning

Av din fråga är det oklart huruvida en bodelning har skett vid upphörandet av samboskapet och därav har jag svårt att ge ett tydligare svar på din fråga. Dock kan jag försöka sammanfatta vad jag skrivit ovan. En bodelning sker när samboskapet upphör och i denna bodelning ska samboegendom ingå, vilket både kan vara bostad och bohag. Samboegendom är det som har införskaffats för gemensamt bruk. Huset kan med ledning i detta antingen vara samboegendom eller inte. Har en bodelning inte skett vid samboskapets upphörande så har preskriptionen i ditt fall inträtt varav en bodelning inte kan påkallas av den avlidne sambons dödsbo. Laglotten blir då inte aktuell att påkalla från dotterns sida eftersom denne endast kan fås ur förälderns dödsbo, där ditt hus med andra ord inte ingår (7 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637]).

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning