Vilka rättigheter har man som konsument vid fel i tjänst och vid dröjsmål?

FRÅGA
Vilka rättigheter har en konsument vid fel hos en tjänst? När är en näringsidkare i dröjsmål, och framförallt vilka rättigheter har en konsument vid näringsidkarens dröjsmål?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas utifrån konsumenttjänstlagen (KtjL).

Vid fel i tjänst en konsument hålla inne så mycket av betalningen som näringsidkaren kräver (19 § KtjL). Konsumenten kan även kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför kostnader för näringsidkaren (20 § KtjL). Om felet inte avhjälps har en konsument rätt att göra avdrag på priset (21 § KtjL). Om tjänsten har börjats och det finns starka skäl att anta att tjänsten kommer att vara felaktig kommer konsumenten kunna häva köpet (21 § 3 stycket KtjL).

En näringsidkare är i dröjsmål när uppdraget inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (se 24 § 1 stycket KtjL). Dröjsmål kan också föreligga om näringsidkaren inte påbörjar tjänsten i tid (24 § 2 stycket KtjL).

Vid dröjsmål i tjänst kan du som konsument kräva olika påföljder. Du får hålla inne så mycket av betalningen som näringsidkaren kräver (27 § KtjL). Du kan också kräva att näringsidkaren fullgör tjänsten (se 28 § 1 stycket KtjL). Han eller hon är dock inte skyldig att utföra tjänsten om det föreligger ett hinder som han eller hon inte kan övervinna (se 28 § 2 stycket KtjL).

Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du häva avtalet (29 § 1 stycket KtjL), vilket innebär att näringsidkaren inte kommer ha rätt till betalning för tjänsten (se 23 § KtjL). Detta gäller även för fel i tjänst.

Om du har blivit tillfogad en skada pga. näringsidkarens dröjsmål kommer han eller hon att bara skyldig att ersätta skadan om det inte beror på ett hinder utanför hans eller hennes kontroll (se 31 § 1 stycket KtjL). Detta gäller även för fel i tjänst.

För att kunna kräva dessa påföljder måste du reklamera inom skälig tid efter uppdragets avslutande (26 § KtjL)

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin Folkegård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (277)
2019-03-08 Kan en näringsidkare ändra pris efter ett ingånget avtal?
2019-03-05 Felaktig tjänst - krav på fackmässigt arbete
2019-02-28 Ändrat slutpris vid frisörbesök
2019-02-27 Vad har jag för rätt om det jag köpt levereras för sent?

Alla besvarade frågor (66937)