Vilka rättigheter har man att gå kvar i samma skola när man byter kommun?

FRÅGA
Vi bor just nu i en kommun, men vill flytta till kommunen brevid. Äldsta barnet går i skolan nu, i 8an, och vill gå kvar i samma skola fast vi byter kommun. Hon har redan bytt skola nyligen. Vad har hon för rättigheter kring det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om grundskola finns i 10 kap skollagen.

Vilka rättigheter har man att gå kvar i samma skola vid byte av kommun?

Regelverket skiljer sig åt beroende på om ditt barn går i kommunal skola eller en fristående skola.

Kommunal skola

Det är egentligen hemkommunen som har ansvar för att ditt barn ska gå i skolan (10 kap 24 § skollagen). När ni flyttar innebär det alltså att den nya kommunen tar över ansvaret. Dock har eleven en rättighet att få gå kvar i skolan utanför hemkommunen om det finns särskilda skäl till det (10 kap 25 § skollagen). Särskilda skäl kan utgöra saker som mobbning eller andra saker som gör att eleven har svårt att istället gå i skolan i hemkommunen. Om din dotter just avslutat sitt åttonde läsår och ska påbörja sitt nionde och sista år i grundskolan har hon alltid rätt att stanna kvar på skolan utanför hemkommunen (10 kap 28 § andra stycket skollagen).

I övrigt finns ingen skyldighet för kommunerna att ta emot elever från andra kommuner. De har dock alltid en möjlighet att göra det om de vill, efter önskemål av elevens vårdnadshavare (10 kap 27 § skollagen). Du har alltså alltid möjlighet att kontakta skolan och be dem låta ditt barn gå kvar. Du kan även anföra till skolan om du anser att det finns särskilda skäl

Fristående skola

Om ditt barn går på friskola finns tyvärr ingen skyldighet för skolan att ta emot elever från utomstående kommuner, oavsett anledning. Även här finns dock möjlighet att kontakta skolan och be dem godkänna att ditt barn får gå kvar ändå.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (254)
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?
2020-01-22 Får lärare beslagta en mobiltelefon?
2019-12-30 Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?

Alla besvarade frågor (77193)